Husbilsdestination Sverige

SCR Svensk Camping driver tillsammans med flera partners ett projekt för att möta husbilsgästernas önskemål och krav genom ställplatser. Projektet Husbilsdestination Sverige syftar till att ta fram rekommendationer och riktlinjer för att skapa nya ställplatser som uppfyller gästernas önskemål och behov.

För att kunna möta de behov som gästgruppen har och skapa produkter som ger dem god service, trygghet och en bra upplevelse på och utanför campingplatserna har SCR Svensk Camping tagit initiativet till att bilda en arbetsgrupp som skall inventera målgruppens behov och verka för att Sverige ska vara Europas bästa husbilsdestination.

Arbetsgruppen består av representanter från: Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF), SCR Svensk Camping, Caravan Club, Riksförbundet Mobil Fritid (RMF), Turistrådet Västsverige samt vid behov Polismyndigheten och Transportstyrelsen.

Läs mer om projektet, ställplatser och husbilsstrategin på www.husbilsdestinationsverige.se

Kontakt

För information om projektet kontakta Peter Jansson, 031-355 60 12.

Peter Jansson

Peter Jansson

Administrativ chef

031-355 60 12