Certifierad svensk campingplats

SCR Svensk Camping äger och utvecklar certifieringssystemet för Sveriges campingplatser. Certifieringen är ett komplement till SCR:s klassificering och visar att campingplatsen möter förväntningar och krav från gäster, bransch och myndigheter.

Certifieringen baseras på de grundkrav som en campingplats måste uppfylla för att få bli medlem i SCR Svensk Camping. Genom certifieringen synliggör vi för gästerna att campingplatser som är medlemmar i SCR följer tillämpliga lagar och förordningar samt uppfyller branschens regler för god affärsetik och seriöst företagande. 

Du hittar alla Sveriges certifierade campingplatser på Camping.se

Skylten Certifierad Svensk Campingplats får endast sättas upp på anläggningar som uppfyller certifieringskraven.

Totalt omfattar certifieringen mer än 30 olika kontrollpunkter och berör såväl arbetsmiljö, hållbarhet, rutiner för reklamationer och säkerhet på plats.

Certifieringen är en kvalitetsstämpel som försäkrar gästen om att anläggningen de besöker är ett tryggt och säkert val. 

En campingplats som utöver certifieringen även är klassificerad ger gästerna information om campingplatsens profil, utbud och standard. Genom en objektiv varudeklaration underlättar vi för gästen att kunna jämföra och värdera olika erbjudanden vid val av semesterboende. Här kan du läsa mer om SCR:s klassificering.

Certifieringen omfattar följande områden:

  • Hållbart företagande
  • Säkerhet
  • Gästrelationer
  • Regelverk och myndighetskrav

För att vara medlem i SCR Svensk Camping krävs att man uppfyller alla punkter i certifieringen.