Vår bransch - Sveriges största semesterboende

Camping är Sveriges största semesterboende. Under sommarsäsongen juni - augusti bor nästan hälften av alla övernattande turister i Sverige på en campingplats.

Under 2022 återgick många turistbranscher till ett normalläge efter pandemin. För Sveriges campingplatser innebar det ett nytt rekordår och en stark internationell återhämtning inte minst från den norska marknaden. Totalt uppgick antalet gästnätter till 17,1 miljoner, en ökning med 11 procent. 2022 blev campingboendet också det största turistboendet för Sveriges internationella sommarturister. Branschens logiintäkt uppgick till 2,6 miljarder SEK, en ökning med 19 procent, läs mer i vår bransch- och marknadsrapport för 2023.

Hälften av alla kommersiella gästnätter under juni-augusti

Under sommarsäsongen juni–augusti är nära hälften av alla kommersiella gästnätter i Sverige på en campingplats. 2022 ökade antalet övernattningar under juni-augusti till 12,2 miljoner, en ökning med 13 procent jämfört med året innan. Under juni till augusti var 43 procent av Sveriges alla internationella turistövernattningar på en campingplats. Camping gick därmed förbi hotellboendet bland Sveriges internationella sommarturister. Den största utlandsmarknaden är Norge tätt följt av Tyskland och därefter Nederländerna och Danmark.

10 000 arbetstillfällen och 7 miljarder kronor i omsättning

Branschen sysselsätter 10 000 personer varav nästan 80 procent är säsongsanställda. Våra medlemsföretag är viktiga arbetsgivare i glesbygd och erbjuder ofta unga deras första kontakt med arbetslivet. Totalt omsätter vår bransch ungefär 7 miljarder kronor per år.

7 000 stugor, 50 000 campingtomter

Våra medlemsföretag erbjuder ett stort utbud av boende över hela Sverige. Tillsammans finns 7 000 stugor och 50 000 campingtomter att välja mellan. Det finns nästan 100 pooler, 200 restauranger, 300 lekplatser, 200 caféer, 100 hundduschar och mycket annat på de över 300 fantastiska semesterlägen som våra medlemmar erbjuder.

Mer statistik

SCR Svensk Camping presenterar branschens statistik varje vår. Statistiska Centralbyrån (SCB) ansvarar för sammanställandet av gästnattsstatistiken för branschen.