Alla nyheter
Publicerad 2015-06-26 | 09.57

Campingplatserna går mot ännu ett rekordår

Sommaren 2015 har alla möjlighet att bli ännu ett rekordår för Sveriges campingplatser. En färsk enkät, genomförd bland landets campingföretagare, visar att 52 procent har ett bättre bokningsläge jämfört med förra årets rekordsiffror – trots en kall vår. Hela 89 procent av campingplatserna uppger att de har ett bättre eller oförändrat bokningsläge jämfört med 2014. Campingplatserna är Sveriges största semesterboende med mer än 15 miljoner gästnätter per år.

–Bokningsläget ser bra ut inför sommaren. Extra spännande är att branschen i dag också står för mer än hälften av de internationella gästnätterna i Sverige under juni-aug. Här uppger 40 procent av campingplatserna att de har fler internationella bokningar jämfört med tidigare år, säger Lars Isacson, vd SCR Svensk Camping.

Campingbranschen är Sverige populäraste semesterboende och har flera rekordår bakom sig. Varje år genomför branschorganisationen SCR Svensk Camping en enkät bland landets campingplatser i början av säsongen. Årets enkät visar att vi går mot ännu ett rekordår av både svenska och internationella gäster. 89 procent av campingföretagarna uppger alltså att de har fler bokningar eller ligger på samma nivå som tidigare år vid samma tid.

Allt fler internationella gäster väljer att bo på campingplats

Enkäten visar att 91 procent av campingföretagarna har bättre eller oförändrat bokningsläge avseende internationella gäster jämfört med förra året. 40 procent av campingplatserna har bättre bokningsgrad än tidigare år. Över hälften (52 procent) av gästerna från Sveriges prioriterade marknader, Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna väljer att bo på campingplats under jun-aug.

När det gäller den boendeform som campingföretagarna tror kommer att öka mest under 2015 uppger nära 60 procent att husbilboendet kommer att öka mest liksom det gjorde ifjol. Sedan 2010 har gästnätterna i husbil ökat med 45 procent.

228 campingföretagare svarade på den enkät kring beläggningen inför säsongen 2015 som SCR Svensk Camping skickade ut.

Vill du kontakta din lokala campingplats kan du söka den på www.camping.se
Digitala pressbilder finns på www.scr.se/pressbilder

För mer information kontakta gärna

Lars Isacson, vd SCR Svenska Camping, 031 355 60 00, 070 282 32 98
Martin Juhos, marknads- och kommunikationschef SCR Svensk Camping, 0703 98 64 48
Karin Pontén, Vår pr-byrå, 0708 66 66 31

Om SCR Svensk Camping

SCR Svensk Camping är branschorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare. Eller rättare sagt, för de som uppfyller våra krav. Vi stödjer våra medlemmars verksamhet genom affärs- och verksamhetsutveckling, nationell och internationell marknadsföring samt strategiskt arbete avseende branschens marknadsvillkor.

Kontaktpersoner

Martin Juhos

Martin Juhos

Marknads- och försäljningschef

031-355 60 08

Karin Pontén

Vår pr-byrå

0708-66 66 31

E-post