Alla nyheter
Publicerad 2022-10-13

Sveriges campingplatser går mot nytt beläggningsrekord 2022

Nya siffror från SCB/Tillväxtverket visar att augusti 2022 blev den bästa augustimånaden någonsin för Sveriges campingplatser. Antalet gästnätter ökade med 5 procent till 3,4 miljoner. Logiintäkterna uppgick under samma period till 481 miljoner kronor, en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

-Med en ny rekordnotering för augusti ser vi att 2022 blir ytterligare ett bra år för svensk turism och Sveriges campingplatser. De internationella målgrupperna har hittat tillbaka till oss och ger nu tillväxt efter pandemi-åren, säger Peter Jansson, tf vd.

De svenska gästnätterna ligger något över utfallet för rekordåret 2019. Detta i kombination med ett ökat intresse från Tyskland och Nederländerna samt framförallt att de norska gästerna kunde resa igen efter pandemin bidrar det till att branschen nu står inför ett nytt beläggningsrekord.

Sommarkvartalet juni till augusti
Totalt hade Sveriges campingplatser 12,2 miljoner gästnätter under juni till augusti 2022. Det är en ökning med 13 procent jämfört med samma period 2021. Logiintäkten uppgick under samma period till 1,8 miljarder SEK, en ökning med 19 procent.

Helåret januari till augusti
Totalt uppgår antalet gästnätter på Sveriges campingplatser fram till och med augusti till 15,2 miljoner. Det är en ökning med 14 procent jämfört med 2021. Logiintäkten uppgick under samma period till 2,2 miljarder SEK, en ökning med 20 procent.

-Intresset för camping och utomhusupplevelser fortsätter att öka och Sverige står sig starkt i semesterplaneringen, inte minst i Europa. Vi har under åren arbetat långsiktigt med marknadsföring på de internationella marknaderna, inte minst som en av huvudparterna inom ramen för kundkortet Camping Key Europe med 800 000 användare i 20 länder, Peter Jansson, tf vd.

Siffrorna från SCB/Tillväxtverket är preliminära. De svenska gästnätterna kan komma att justeras upp ytterligare när de svenska säsongsgästerna slutregistrerats. Den slutliga statistiken för 2022 släpps i april 2023.

Pressbilder
Ladda ner pressbilder i vår bildbank


För mer information kontakta gärna
Peter Jansson, tf vd SCR Svensk Camping, 070-347 32 46
Martin Juhos, marknadschef SCR Svensk Camping, 0703-98 64 48

Om SCR Svensk Camping

SCR Svensk Camping är en marknads- och branschorganisation för svenska campingplatser. Vår vision är att göra Sverige till Europas bästa campingdestination. Vi marknadsför våra branschföretag och deras destinationer i Sverige och Europa samt tillhandahåller råd och stöd för framgångsrikt och hållbart företagande. Campingplatserna i SCR Svensk Camping är certifierade. Genom certifieringen försäkras gästen om att anläggningen följer tillämpliga lagar och förordningar samt uppfyller branschens regler för god affärsetik och seriöst företagande.

SCR Svensk Camping driver Camping.se som är Sveriges största webbplats för bokning av campingboende, samt Camping Key Europe, ett digitalt förmåns- och incheckningskort som används av mer än 200 000 gäster i Sverige.