Alla nyheter
Publicerad 2022-07-11

SCR lanserar certifiering av Sveriges campingplatser

Nu lanserar SCR Svensk Camping en certifiering för Sveriges campingplatser. Certifieringen är ett komplement till den nationella klassificeringen och visar att campingplatsen möter förväntningar och krav från gäster, bransch och myndigheter. Certifieringen är en viktig del av SCR Svensk Campings kvalitetsarbete och för visionen om att Sverige ska vara Europas bästa campingdestination.

Genom certifieringen försäkras gästen om att anläggningen följer tillämpliga lagar och förordningar samt uppfyller branschens regler för god affärsetik och seriöst företagande. Klassificeringen ger därutöver gästen ytterligare information om anläggningens standardnivå och vilket utbud som finns på plats. Tillsammans ger de båda kvalitetssystemen gästen ett komplett beslutsunderlag för sitt semesterval.

-Intresset för att upptäcka Sverige med campingplatsen som bas har aldrig varit större. Tillsammans med vår klassificering blir den nya certifieringen ytterligare ett verktyg för att säkerställa kvaliteten på gästernas upplevelse. Ett besök på en certifierad campingplats ska vara ett tryggt och säkert val för gästen säger Peter Jansson tf vd.

Skylten certifierad svensk campingplats får endast sättas upp på anläggningar som vid en årlig genomgång uppfyller certifieringskraven. Totalt omfattar certifieringen mer än 30 olika kontrollpunkter och berör såväl arbetsmiljö, som hållbarhet, rutiner för reklamationer och säkerhet på plats.

Certifieringen omfattar följande områden:

  • Hållbart företagande
  • Säkerhet
  • Gästrelationer
  • Regelverk och myndighetskrav

-2022 blir med all sannolikhet ett nytt rekordår för vår bransch och våra medlemmar. Bokningsläget inför sommaren är 15 procent högre än förra året och vi ser att våra marknadsinsatser i både Tyskland och Norge nu ger resultat. Med allt fler gäster och nya typer av campingaktörer på marknaden blir ett långsiktigt kvalitetsarbete än viktigare. Ett besök på en SCR-ansluten campingplats ska garantera gästerna en upplevelse som möter deras förväntningar, säger Peter Jansson tf vd.

För att vara medlem i SCR Svensk Camping krävs att certifieringen förnyas en gång per år.

För mer information vänligen kontakta
Peter Jansson, tf vd, 031-355 60 12, peter.jansson@scr.se
Michael Carlsson, styrelseordförande, 070-668 95 42, michael@campa.se

Om SCR Svensk Camping

SCR Svensk Camping är en bransch- och marknadsorganisation för mer än 300 av Sveriges camping- och stugföretag. Vi marknadsför våra medlemsföretag och deras destinationer i Sverige och Europa samt tillhandahåller råd och stöd för framgångsrikt och hållbart företagande. Med ny teknik vill vi göra det enklare att upptäcka Sverige. Vår vision är att göra Sverige till Europas bästa campingdestination.

SCR Svensk Camping driver Camping.se som är Sveriges största och mest använda webbplats för bokning av campingboende, samt Camping Key Europe, ett digitalt förmåns- och incheckningskort som används av mer än 200 000 gäster i Sverige.