Stugor i vinterlandskap/Foto: Kukkolaforsen
Alla nyheter
Publicerad 2023-11-20

Så skyddar du din anläggning mot vinterskador

Gjensidige, som står bakom SCR-försäkringen, delar med sig av sina erfarenheter kring de vanligaste skadorna som kan drabba anläggningen under vintertid. För att hjälpa dig som SCR-medlem att förebygga skador i vinter har de även sammanställt några praktiska tips på hur du kan skydda din anläggning mot vinterskador. Dessa kommer du åt i inloggat läge.

Vanliga typer av skador under vintermånaderna

Efter de senaste tuffa vintrarna med stora mängder snö och extrem kyla på många platser, kan försäkringsbolagen konstatera att vissa typer av skador ökat markant. Skadorna uppgår till stora belopp och orsakar mycket problem för de som drabbats. Gjensidige sammanfattar därför några skadetyper de sett de senaste vintrarna och tipsar även om hur man kan förebygga dessa. Du hittar tipsen Mina sidor.

Frysskador
Frysskador på ledningssystem är den kanske vanligaste vinterskadan. Vatten i ledningssystem fryser och frostspränger ledningar som i det fall där ledningen är trycksatt kan leda till mycket omfattande vattenskador.

Snötryck
Snötryck är ett problem som uppstår då snö och is packas på ett tak och med sin tyngd belastar byggnadens konstruktion. I värsta fall kan det leda till att tak rasar in med person och egendomsskador som följd.

Snöras
Snöras är en konsekvens av att snö och is som packats kommer i rörelse. Det har varit en vanlig skada under den gångna vintern och leder ofta till skadade takfötter, hängrännor och även skador på egendom och person som kan träffas av snö och is som faller från tak.

Is- och frostsprängning
Detta är en skadetyp som har varit vanlig under den gångna vintern. Det handlar om skador på hängrännor, stuprör, takplåt, puts mm till följd av att vatten fryser i rännor, stuprör och falsar i plåttak och frostspränger dessa. Det leder ofta till att vatten letar sig nya vägar, gärna ner på fasader och blöter ner puts som också kan frostsprängas. Skador på takplåt leder till takläckage som kan bli riktigt påtagligt då snö på taken börjar smälta på allvar.

Snöhögsplanering
Snöhögar på fel ställe kan ställa till med problem genom att smältvatten rinner in mot husgrunder eller ner i källare. De kan också utgöra hinder för tillgänglighet till tak, både för snöskottning men också för räddningstjänst. Det är därför viktigt att planera var man lägger upp snöhögar och att man vid snösmältningen håller efter dagvattenbrunnar och eventuella diken så att smältvatten rinner undan.

Hur kan du förebygga vinterskador?

Logga in på Mina sidor för att få tips kring hur du förebygger dessa vanliga skador, samt vad du bör göra om olyckan är framme.

Så här skyddar du din anläggning mot skador i vinter »