Alla nyheter
Publicerad 2020-09-16

Satsningar på hållbar besöksnäring och landsbygdsföretagande

För att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag över hela landet föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 satsningar på en hållbar besöksnäring i hela landet och på ett utvecklat företagsklimat i gles- och landsbygdskommuner.

Besöksnäringen har under coronakrisen lidit stor skada. Regeringen föreslår därför även en satsning på 100 miljoner kronor under 2021 på insatser för besöksnäringens omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring i hela landet. Åtgärder som ingår är bland annat kompetens- och affärsutveckling, ekoturism, stärkt förändringsförmåga och omställning i företagen samt kunskapsstöd hos Tillväxtverket. Med anledning av den förändrade marknaden går även medlen till Visit Sweden bland annat för att ställa om till ett mer digitalt arbetssätt när det gäller att marknadsföra Sverige som besöksland.

Regeringen har tidigare satsat 230 miljoner kronor för att stärka gles- och landsbygdskommuners förutsättningar att utveckla sitt lokala näringsliv. Nu föreslår regeringen en förlängning av satsningen genom att 70 miljoner kronor tillförs uppdraget även under 2021. Uppdraget är en del i genomförandet av regeringens sammanhållna politik för Sveriges landsbygder.

Läs mer om förslaget på regeringen.se