Alla nyheter
Publicerad 2021-01-11

Så anpassar du verksamheten efter de nya coronareglerna för butiker, gym och badhus

Det är nu obligatoriskt för dig som bedriver verksamheter som butik, gym eller badhus att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i dessa lokaler samtidigt, samt att se till att antalet inte överskrids.

Den 8 januari antogs den tillfälliga pandemilagen SFS 2021:4. I lagen finns inga föreskrifter kring camping än. Med stöd av pandemilagen har regeringen infört en ny förordning kallad ”begränsningsförordningen” SFS 2021:8. Förordningen innebär att rättsligt bindande regler gäller för inomhuslokaler som gym- och sportanläggningar, badhus och butiker. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för att se till att dessa regler följs. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

Från och med nu ska man se till att varje person som besöker dessa lokaler ska ha en viss yta att röra sig på, det får max vara en person per 10 kvadratmeter. Detta bör ses som en grundregel även för andra allmänna utrymmen på en anläggning, som till exempel receptionen.

För dig som driver butik, gym eller badhus på din campingplats innebär det att du måste göra vissa åtgärder:

  • Räkna ut och dokumentera maxantalet som får vistas i lokalerna samtidigt. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande, inom varje avgränsat utrymme.
  • Inför rutiner så att ni kan se till så att maxantalet inte överskrids.
  • Sätt upp information om maxantalet vid alla entréer så att dina besökare tydligt kan se hur många som får vistas i lokalerna samtidigt.
  • Erbjud alla besökare möjlighet att tvätta händerna, eller ställ fram handdesinfektion.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att man fortsätter arbetet med att undvika trängsel genom att:

  • Anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång.
  • Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer.
  • Anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i en lokal.
  • Informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning.

Rådgivning för dig som är medlem

Det finns ingen detaljerad information om just camping i förordningen. Är din anläggning medlem i SCR Svensk Camping är du välkommen att kontakta vår rådgivare Christer Jansson, 031-355 60 04, om du har några frågor eller funderingar kring de nya reglerna.

Begränsningsförordningen gäller även för privata sammankomster

I den nya föreskriften anges också ett maxantal på 8 personer när det gäller deltagare vid privata sammankomster, i till exempel festlokaler och föreningslokaler.

Folkhälsomyndighetens Grundförfattning HSLF-FS 2021:2

Med stöd av SFS 2021:8 ”begränsningsförordningen” har Folkhälsomyndigheten utfärdat föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Dessa gäller från 10 januari 2021.

Läs hela Folkhälsomyndighetens Grundförfattning HSLF-FS 2021:2 här »