Alla nyheter
Publicerad 2019-10-29 | 12.49

Ännu inget besked om nya husbilsskatten

Frågan om den oskäliga och oproportionerliga beskattningen från 1 september av nya husbilar, personbil klass II, är ännu inte löst. Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, väntar alltjämt på återkoppling på det möte man haft med finans- respektive infrastrukturdepartementen.

I väntan på återkoppling från departementen har HRF gått ut med följande information:

HRF:s företrädare är djupt bekymrade över hur ett av de mest klimatsmarta semesteralternativen kan ”straffskattas” bort. I sin nuvarande form innebär nämligen en beskattning enligt beräkningsmetoden WLTP att de allra flesta – enligt HRF cirka 95 procent – nyregistrerade husbilar får en årlig skatt på 30 000 kronor eller mer.
– Marknaden för nya husbilar har minskat med 50 procent efter förste september och våra medlemmar inom tillverkning och försäljning överväger neddragningar. Redan har 25 medarbetare hos landets största husbilsbyggare – Kabe i Tenhult – blivit varslade om uppsägning. Det konstaterar Tomas Haglund, ordförande för HRF, och tillägger att importen från andra länder av husbilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda ökar.

Efter Transportstyrelsens tillbakatagna besked om husbilsbeskattningen, har den politiska aktiviteten ökat. I riksdagen har frågeställningar skickats till ansvarig minister, finansminister Magdalena Andersson (S) och i en interpellationsdebatt har infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ställts till svars. Dessutom har motioner lämnats in. Parallellt med detta har HRF haft ett möte med statssekreterarna Leif Jakobsson (S) och Mattias Landgren (S) från finans- respektive infrastrukturdepartementen.
– Alla, från Transportstyrelsen till departementeten, är i grunden överens om att den nya skatten är orättvis. Att den slår fel när en liten 3,5-tons husbil som körs 688 mil i snitt per år får en skatt som är mångdubbelt högre jämfört med skatten för en 16-tons tung lastbil som rullar 10 000 mil eller mer per år, säger Tomas Haglund, och tillägger att HRF:s mål är att få beskattning som baseras på husbilens särart som ett fordon i första hand avsett för boende.

Med stöd av SCR Svensk Camping, Caravan Club och Husbilsklubben driver HRF opinionskampanjen Husbilskampen för rättvisare beskattning av husbilar.

Från vänster: Mattias Landgren, Infrastrukturdepartementet, Tomas Haglund, HRF, Lars Bergholm, HRF, Mikael Blomqvist, HRF, och Leif Jakobsson, Finansdepartementet.

Mer information

I HRF:s faktadokument kring nya husbilsbeskattningen kan ni läsa mer om konsekvenserna för svensk husbilsindustri och besöksnäring.

För mer information kontakta Tomas Haglund, ordförande Husvagnsbranschens Riksförbund, 0705-19 70 79. Ni kan även läsa mer om husbilskampen på kampanjhemsidan https://husbilskampen.se