Alla nyheter
Publicerad 2022-07-07

Råd från Konsumentverket kring hoppborgar i ny rapport

Konsumentverket genomförde under 2016 – 2018 flera informationsinsatser riktade till svenska hoppborgsföretag och konsumenter. Trots tillsyn och information så får Konsumentverket fortsatt in anmälningar om hoppborgar med säkerhetsbrister och allvarliga olyckor med barn i hoppborgar. Därför har myndigheten under våren 2022 genomfört en marknadskontroll av hoppborgars konstruktion och dokumentkontroll av hoppborgsföretags säkerhetsrutiner.

Konsumentverket har kontrollerat säkerheten på 92 hoppborgar hos tolv företag. De har granskat borgarna mot krav i hoppborgstandarden och genomfört dokumentkontroll. Resultatet har de sammanställt i en rapport som finns för nedladdning nedan.

De olyckor som har skett beror i första hand på:

• Avsaknad av personal som har uppsikt, alternativt att personalen haft bristande uppsikt
• Olämplig placering av hoppborgen på hårt underlag
• Hål i hoppborgen och/eller otillräcklig fläkt eller strömtillförsel som medför kollaps av hoppborgen
• Bristande förankring.

De allvarligaste brister som har hittats på hoppborgarna är:

• För höga fallhöjder från borgarna.
• För låga väggar vilket kan leda till allvarliga fallskador.
• Öppningar där barn kan fastna eller klämmas.
• Risker med fläktar, bland annat med stora öppningar där barn kan stoppa fingrar i roterande delar.

För de campingplatser som har hoppborgar så är det alltså viktigt att tillse att hoppborgen är besiktad dvs. hel, säker och utan skador, samt att den är väl förankrad och att den alltid är övervakad när den är uppblåst.

Läs mer i pressmeddelandet från Konsumentverket 

Ladda ner filer

Filtyp Namn Förhandsvisa Ladda ner
pdf marknadskontroll-2022-1-hoppborgar-och-liknande-uppblasbar-lekutrustning-konsumentverket.pdf Visa 17,67 MB