Alla nyheter
Publicerad 2020-06-04 | 18.24

Reserestriktionerna inom Sverige hävs från och med 13 juni

Under torsdagens presskonferens (4 juni), meddelade statsminister Stefan Löfven att reserestriktionerna inom Sverige lyfts från och med 13 juni. Detta gäller symtomfria personer. Övriga restriktioner ligger kvar och statsministern poängterade att det är allas ansvar att följa dessa restriktioner. - Det gäller att handla med sunt förnuft, stort ansvar och stor försiktighet. Fortsätter vi att göra det så går det här bra, säger statsminister Stefan Löfven.

Från och med lördagen den 13:e juni är det alltså tillåtet att genomföra resor inom Sverige så länge man är symtomfri och följer de övriga riktlinjer och restriktioner som finns. Själva resandet i sig innebär nödvändigtvis ingen risk för smittspridning, så länge man håller den sociala eller snarare fysiska distanseringen menar Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Men resandet ska dock ske med försiktighet. Resan i sig är inte problemet, utan hur du beter dig på plats. Håll social distansering, undvik trängsel på serveringar och så vidare.  

- Man får inte glömma att detta också är en hälsobefrämjande fråga, menar Johan Carlson. Människor har ett behov av att komma ut och röra på sig, att få komma iväg på semester. Det är befrämjande för god hälsa.

För att utvecklingen framöver ska förbli positiv krävs det att vi alla fortsätter att agera ansvarsfullt genom att följa rådande rekommendationer och riktlinjer. Om man genomför en resa inrikes ska man vara symtomfri och ta personligt ansvar för att hålla avstånd samt följa rekommendationerna kring hygien. Regeringen kommer fortsätta att följa utvecklingen och om den går åt fel håll kommer de återigen att skärpa reglerna.

Johan Carlson meddelade även att Folkhälsomyndigheten arbetar med att ta fram riktlinjer och råd kring social distansering för till exempel campingplatser, stugboende, badstränder, shoppingcenter med mera. Samt att det kommer att införas stärkta kontroller av att man följer de råd och riktlinjer som finns, till exempel kring trängsel på matserveringar.

Man kommer även att fokusera på en ökad kommunikation till resande inom landet, fastboende på turistorter och även utländska turister kring vilka riktlinjer som gäller. Det är viktigt att den fysiska distanseringen upprätthålls, eller till och med förbättras under sommaren. På så sätt kan vi hålla kvar nivån som finns idag enligt Johan Carlson.

Det är alltså inte villkorslöst. Det krävs stora insatser både i de län människor lämnar men också i de län som tar emot flest turister. Resandet får inte innebära att den fysiska distanseringen minskas. Det är fortsatt ett allvarligt läge i epidemin och det viktigaste är att bromsa smittspridningen och skydda de sårbara grupperna. Folkhälsomyndigheten är tydliga med att faran inte är över. Det är viktigt att förmedla det säger Johan Carlson.