Alla nyheter
Publicerad 2020-12-22

Det behövs en rättvisare och mer verklighetsbaserad beskattning av husbilen

Debattinlägg: Inget annat EU-land beskattar husbilar så hårt som Sverige. Istället för att ta hänsyn till dess särart som fordon, så låter regeringen godtyckligheten fortsatt råda över husbilsbeskattningen. Agerandet är negativt för husbilsbransch och svensk besöksnäring.

Denna gång är det i det senaste förslaget om förstärkt bonus inom det så kallade bonus-malus-systemet för miljöstyrning vars remissrunda nyligen avslutats.

Återigen råkar husbilar ut för en oproportionerlig höjning som dessutom sticker ut jämfört med övriga fordonstyper. Orättvisan är så pass allvarlig att två expertmyndigheter, Transportstyrelsen och Energimyndigheten, vill se helt nya konsekvensutredningar för husbilar i sina remissvar till Finansdepartementet.

Det innebär att vi som driver Husbilskampen, Husvagnsbranschens Riksförbund, SCR Svensk Camping och Caravan Club, således får ytterligare gehör för vår fråga – den orättvisa beskattningen av husbilar och den oförutsägbara rättsosäkerhet som den vilar på.

Både husbilsbransch, svensk besöksnäring och, inte minst, husbilsägarna vill ha en rättvisare och mer verklighetsbaserad beskattning av husbilen, och inte en godtycklig som inte tar hänsyn till husbilens särart som fordon.

Det handlar om en beskattningsmodell som, oavsett om det rör sig om körcykeln WLTP eller bonus-malus, tar hänsyn till hur husbilen körs och brukas – den är ett fordon i första hand avsett för boende som körs knappt 700 mil per år, och när den körs är det synnerligen ovanligt med farter över 120 km/h och att den förs fram i citykärnor. Dessutom är familjesemester i husbil ett jämförelsevis hållbart och klimatsmart semesteralternativ enligt såväl norska som tyska rapporter.

I dagsläget är Sverige det enda europeiska landet som tillämpar WLTP för CO2-beskattning. Det andra landet som valde att gå den vägen i fjol var Storbritannien, men de tog bort beskattningsmodellen på grund av att den ansågs vara kontraproduktiv för konsument och bransch. Enligt en ny rapport från den europeiska husbils- och husvagnsindustrin, CIVD, har inget annat EU-land ens tänkt tanken på att införa WLTP för husbilar eftersom det anses vara för svårt, rättsosäkert.

I den aktuella frågan om bonus-malus bör nämnas att Frankrike, som anses som ett föregångsland inom bonus-malus, helt undantar husbilen helt från systemet. Vårt grannland, Norge, har likt andra EU-länder, satt stopp för WLTP på grund av osäkerhet kring beräkningsvärden.

Enligt vår gemensamma uppfattning och med stöd av de båda expertmyndigheterna är vår uppmaning till lagstiftarna: Gör om, gör rätt och tag hänsyn till husbilens särart!

För oss är det obegripligt att en husbil som kör 700 mil om året ska en fordonsskatt som är dubbelt så hög som en fullastad timmerbil som kör 10 000 mil eller mer per år.

Lars-Erik Hörmander              
Ordförande Husvagnsbranschens Riksförbund

Peter Jansson
Tf vd Svensk Camping

Börje Svärdström
Riksordförande Caravan Club