Alla nyheter
Publicerad 2021-06-17

Projekt för att öka trafiksäkerheten för husvagnar

SCR Svensk Camping genomför just nu en enkätundersökning tillsammans med Svenska däcksäkerhetsrådet om trafiksäkerhet kopplat till däck på husvagn. Samma enkät sprids även genom Caravan Club och Folksam.

Enkäten vänder sig till gäster som har eller har haft husvagn de senaste tio åren. Utifrån de svar som kommer in kan vi öka kunskapen om vilka trafiksäkerhetsproblem som finns kopplade till däck på husvagn, och då bättre veta hur vi kan förebygga olyckor eller risk för olyckor. 

Svenska däcksäkerhetsrådet är ett forum med deltagare från däckbranschen, myndigheter, försäkringsbranschen, trafiksäkerhetsorganisationer med flera, som delar erfarenheter och kunskap om frågor kopplade till däck och trafiksäkerhet.

Tillhör du den målgrupp som enkäten vänder sig till är du varmt välkommen att delta i undersökningen, klicka här för att komma till frågorna. Enkäten är öppen till och med 1 juli 2021.