Alla nyheter
Publicerad 2021-02-05

Campingbranschen minskade minst

Tillväxtverkets preliminära statistik över gästnätter 2020 visar att övernattningarna på svenska campingplatser minskade minst. Övernattningar på camping minskade med 24 procent jämfört med 2019. Ser man till totalt antal gästnätter inom svensk turism minskade dessa med 36 procent jämfört med föregående år.

Coronapandemin har lett till en kraftig minskning av turismen i Sverige. Tillväxtverkets preliminära statistik för helåret 2020 visar att gästnätterna i Sverige totalt minskade med 36 procent jämfört med 2019. De svenska gästnätterna minskade under 2020 med 24 procent medan de utländska gästnätterna minskade med hela 70 procent jämfört med 2019. Under perioden mars till december 2020, det vill säga sedan utbrottet av coronaviruset, minskade antalet gästnätter med 41 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Sommaren 2020 blev inte som någon annan sommarsäsong för Sveriges campingplatser. Normalt står internationella gäster för mer än 25 procent av beläggningen och stängda gränser drabbade många destinationer i Sverige hårt. På flera håll mildrades dock effekterna av färre internationella gäster av ett ökat inhemskt resande. Den undersökning SCR Svensk Camping gjorde efter sommaren visade att variationerna i beläggning på svenska campingplatser aldrig har varit så här stora.

Hotell och vandrarhem tappade mest logiintäkter

Tillväxtverkets statistik visar att gästnätterna på hotell minskade med 43 procent, på vandrarhem med 40 procent och i stugbyar med 27 procent. På campingar, registrerades cirka 12,8 miljoner övernattningar, en minskning med 24 procent jämfört med 2019. De totala logiintäkterna 2020 uppgick till 16,8 miljarder kronor, en minskning med 14,7 miljarder jämfört med året innan. Logiintäkterna på campingar, uppmättes till cirka 1,7 miljarder kronor, en minskning med 20 procent jämfört med året innan. 

70 procent minskning av utländska gästnätter

I samband med utbrottet av coronaviruset i mars minskade de utländska gästnätterna kraftigt, med en minskning på 70 procent under 2020. Störst minskning uppmättes under april, 88 procent jämfört med april 2019. Gästnätterna för Sveriges största utländska marknader, det vill säga Norge och Tyskland minskade med 87 procent respektive 72 procent jämfört med 2019.

Statistiken bygger på preliminära siffror från Tillväxtverket och SCB där det kan förekomma en viss eftersläpning. Den slutliga statistiken publiceras i april 2021. Därför ska resultatet tolkas med viss försiktighet.