Regionala samarbeten ger framgång

Utbyt erfarenheter, bolla idéer och samarbeta. Våra regionala föreningar och nätverk skapar en grogrund för din och dina branschkollegors utveckling. Dessutom är det en social gemenskap som ger inspiration och energi.

Vi vet att de regionala nätverken är mycket betydelsefulla för våra medlemmar. Det är faktiskt så att medlemsundersökningar visar att ju mer aktiv du är lokalt – ju mer nöjd är du med ditt medlemskap i SCR Svensk Camping. Många av de regionala nätverken är mycket aktiva och anordnar konferenser, minimässor, gemensamma studieresor och utbildningar. Träffarna skapar ett inflöde av idéer och trygghet i vardagen. Ovärderligt i den dagliga driften av din anläggning. Så tveka inte att ta kontakt. Nedan hittar du våra aktiva regionala föreningar och kontaktpersoner.

Kontaktuppgifter till de regionala föreningarna

Camping Sydost

Kontaktperson

Thomas Berg, ordförande
0708-44 32 61
E-post

Camping Mittsverige

Kontaktperson

Kent Halvarsson, ordförande
070 - 640 03 37
E-post

Nätverket Skånecamping

Kontaktperson

Jonas Westerberg
0708 - 12 03 90
E-post

Camping Småland

Kontaktperson

Lars-Göran Johansson
070-274 56 21
E-post

Camping Värmland

Kontaktperson

Magnus Christoffersson, ordförande
0703 - 39 03 70  
E-post, Hemsida

Camping Västkust

Kontaktperson

Peter Angergård, ordförande
0703 - 14 00 26
E-post, Hemsida

Camping Öland

Kontaktperson

Catrin Sörensson, ordförande
0485 - 357 00, 0706-24 93 56
E-post

Dalarna och Gävle

Kontaktperson

SCR Svensk Camping
031 - 355 60 00
E-post

Dalsland och Västergötland

Kontaktperson

Kontaktperson saknas för tillfället.

Gotland och Mälardalen

Kontaktperson

Maria Jonasson
08-500 338 80
E-post

Holländska nätverket

Kontaktperson

Marlies de Kort
0584 - 47 40 83
E-post

Svensk Camping Region Norr

Kontaktperson

Åsa Nilsson, ordförande
073-184 00 43
E-post

Östergötland

Kontaktperson

Johan Stenberg
0707 - 658501
E-post