Husbilsturismen - en växande marknad

SCR Svensk Camping driver tillsammans med flera partners projektet Husbilsdestination Sverige med målet att möta husbilsgästernas önskemål och krav på ställplatser och campingar. Projektet syftar till att ta fram rekommendationer och riktlinjer för att skapa nya ställplatser och husbilstomter som uppfyller gästernas önskemål och behov.

Husbilsgästen är en växande gästgrupp som har delvis andra behov än den traditionella campinggästen. För att kunna ta hand om denna växande gästgrupp har vi i arbetsgruppen Husbilsdestination Sverige försökt samla vår och andras kunskap på dessa sidor så att alla intressenter som vill utveckla husbilsturismen skall ges möjlighet att få svar på sina frågor.

Om husbilsdestination Sverige

Husbilsmarknaden växer stort i hela Europa. 2021 fanns det cirka 110 000 husbilar i Sverige och ca 2,5 miljoner i Europa. Gästgruppen har i vissa fall andra behov än den traditionella husvagns- eller tältgästen. För att kunna möta de behov som gästgruppen har och skapa produkter som ger dem god service, trygghet och en bra upplevelse på och utanför campingplatserna har SCR tagit initiativet till att bilda en grupp som skall inventera behoven och möjligheterna. Detta arbete initierades 2010 och har sedan dess bedrivits i samverkan med olika intressenter. Målet är att tillsammans medverka till att Sverige blir Europas bästa husbilsdestination.

Här kan du läsa mer om våra rekommendationer för ställplatser

Arbetsgruppen består idag av representanter från:

  • Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF)
  • Caravan Club (CC)
  • SCR Svensk Camping (SCR)
  • Vid behov tillkallas experter från Transportstyrelsen, Trafikverket och Polisen
Antal husbilar i Sverige 110 000
- per invånare 110 husbilar per 10 000 invånare
- jämfört med övriga Europa Sverige är 2:a i Europa
Antal husbilar i Europa Totalt 2 500 000

 

Exempel på delprojekt som arbetsgruppen arbetar med just nu

Informationskampanj/konsultation kommuner

Ge råd till Sveriges kommuner i deras hantering av ställplatser och informera om Husbilsdestination Sveriges arbete.

Regional utveckling

Stötta och stimulera till regionala utvecklingsprojekt kring utveckling av ställplatser.

Statistik ställplatser

Medverka till att säkerställa statistiken över antalet övernattande husbilsturister på våra ställplatser och att de skall ingå i den officiella turiststatistiken.

Koncept husbilplats på campingplats

Visa på goda exempel på samt vara rådgivare till campingplatser som vill utveckla platser för husbilsgästen.

Kontakta oss gärna för mer information om de olika projekten.

Projektgrupp och kontaktuppgifter

Husbilsdestination Sverige består av representanter från SCR Svensk Camping, Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF), Caravan Club, Transportstyrelsen, Riksförbundet Mobil Fritid (RMF), Turistrådet Västsverige samt Polismyndigheten.

Gruppen består av:

  • Christer Jansson, konsult inom campingbranschen
  • Lasse Lindström, Vice Riksordförande, Caravan Club
  • Peter Jansson, Tf vd, SCR Svensk Camping
  • Vid behov tillkallas experter från Transportstyrelsen, Trafikverket och Polisen

För information om projektet, kontakta Peter Jansson, SCR Svensk Camping, tel: 031-355 60 12, peter.jansson@scr.se.

Husbilsgästen

Husbilsturismen är en växande andel av det mobila boendet i Sverige och Europa. Husbilarnas beskaffenhet innebär nya möjligheter för den mobile turisten. Detta har lett till att nya boendeformer har dykt upp på marknaden. För att bättre kunna erbjuda attraktiva övernattningsmöjligheter och service för denna växande grupp, behöver vi veta mer om de behov som gästgruppen har och om de skiljer sig från övriga campinggäster.

Regionala Projektet Husbilsdestination Västsverige

Turistrådet Västsverige driver det regionala projektet, Husbilsdestination Västsverige, där de genomförde en undersökning inom ramen för det projektet. Läs mer om den undersökningen på Turistrådet Västsverige » 

Undersökningar nationellt för Husbilsdestination Sverige

Vi har i samarbete med andra genomfört ett antal undersökningar där vi ställt ett antal frågor till husbilsgästen. Den senaste genomfördes 2019, där svarade 460 personer på frågor gällande husbil och semestrande med husbil. Tidigare genomfördes en undersökning 2015 och en 2008. 

Ladda ner filer

Filtyp Namn Förhandsvisa Ladda ner
pdf Husbilundersökning191107.pdf Visa 2,36 MB
pdf Undersokning Husbilsägare okt 2015.pdf Visa 0,5 MB
pdf Husbilsgästundersökning.pdf Visa 0,22 MB

Broschyren Husbilsdestination Sverige

I broschyren nedan kan du bland annat läsa om den växande husbilsmarknaden i Europa samt riktlinjer och basservice som en ställplats bör utformas efter.

Ladda ner filer

Filtyp Namn Förhandsvisa Ladda ner
pdf husbilsdestination-sverige 201126.pdf Visa 1,47 MB