Fakta och statistik

Nedan finns en sammanfattning av 2021-års statistik för nedladdning. Branschens statistik sammanställs av SCB och presenteras årligen av SCR Svensk Camping i vår branschrapport, samt finns tillgänglig hos SCB och Tillväxtverket.

Under 2021 hittade rekordmånga gäster till Sveriges campingplatser. De svenska gästnätterna ökade med 13 procent till 13,8 miljoner. Samtidigt återhämtade sig den internationella marknaden under sensommaren. Med begränsat resande från Norge var det Tyskland och Nederländerna som stod för den största andelen internationella gäster. Under augusti och september hade Sveriges campingplatser fler internationella gäster än samma månad före pandemin.

Totalt uppgick antalet gästnätter till 15,5 miljoner, en ökning med 21 procent jämfört med 2020. Även logiintäkterna vände åter uppåt 2021 och ökade med 31,5 procent och uppgick till 2,2 miljarder kronor.

Ladda ner filer

Filtyp Namn Förhandsvisa Ladda ner
pdf SCR Svensk Camping - Branschfakta och statistik för 2021.pdf Visa 6,63 MB
xlsx Gästnätter per län 2021.xlsx Visa 0,02 MB