Vår bransch - Sveriges största semesterboende

Camping är Sveriges största semesterboende. Under sommarsäsongen juni - augusti bor nästan hälften av alla övernattande turister i Sverige på en campingplats.

De senaste åren har antalet gästnätter i branschen ökat med cirka 2 miljoner nätter. 2020 drabbades svensk besöksnäring hårt av corona-krisen. Det blev också ett mycket utmanande år för Sveriges campingplatser, som dock klarade sig bättre än många andra inom svensk turism. Under 2021 hittade rekordmånga gäster till Sveriges campingplatser. De svenska gästnätterna ökade med 13 procent. Samtidigt återhämtade sig den internationella marknaden under sensommaren. Under augusti och september hade Sveriges campingplatser fler internationella gäster än samma månad före pandemin.

Hälften av alla kommersiella gästnätter under juni-augusti

Under sommarsäsongen juni–augusti är nära hälften av alla kommersiella gästnätter i Sverige på en campingplats. Ett normalår är andelen internationella gäster som väljer campingboendet också i topp. Den största utlandsmarknaden är Norge tätt följt av Tyskland och därefter Nederländerna och Danmark.

10 000 arbetstillfällen och 7 miljarder kronor i omsättning

Branschen sysselsätter 10 000 personer varav nästan 80 procent är säsongsanställda. Våra medlemmar är viktiga arbetsgivare i glesbygd och erbjuder ofta unga deras första kontakt med arbetslivet. Totalt omsätter vår bransch ungefär 7 miljarder kronor per år.

7 000 stugor, 50 000 campingtomter

Våra medlemmar erbjuder ett stort utbud av boende över hela Sverige. Tillsammans finns 7 000 stugor och 50 000 campingtomter att välja mellan. Det finns nästan 100 pooler, 200 restauranger, 300 lekplatser, 200 caféer, 100 hundduschar och mycket annat på de över 300 fantastiska semesterlägen som våra medlemmar erbjuder.

Mer statistik

SCR Svensk Camping presenterar branschens statistik varje vår. Statistiska Centralbyrån (SCB) ansvarar för sammanställandet av gästnattsstatistiken för branschen.