Våra verksamhetsområden

Vi stödjer våra medlemmars verksamhet genom affärs- och verksamhetsutveckling, nationell och internationell marknadsföring samt strategiskt arbete avseende branschens marknadsvillkor.

Vi marknadsför Sveriges campingplatser

Varje år används våra tjänster av flera miljoner gäster. Vi genomför också ett stort antal marknadsaktiviteter i Sverige och internationellt för att locka fler turister till Sverige. Vi ger till exempel ut resemagasinet Camping.se med den alltjämt populära katalogen över Sveriges campingplatser i tre språkeditioner, driver Camping.se som är Campingsveriges största webbplats för inspiration, information och bokning, vi erbjuder det digitala förmåns- och resekortet Camping Key Europe och står bakom reseprogrammet Gone Camping.

Vi utvecklar Sverige som campingdestination

SCR Svensk Camping erbjuder sina medlemmar tjänster inom rådgivning kring drift och utveckling, kompetensutveckling och kvalitetssäkring. Vi underlättar nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och i regioner samt tillhandahåller förmånliga avtal och försäkringar. En majoritet av alla medlemmar i SCR Svensk Camping är också klassificerade enligt klassificeringssystemet Svensk Campingstandard.

Vi förbättrar marknadsvillkoren för vår bransch och våra medlemmar

SCR Svensk Camping grundades 1967 som ett svar på ett förslag om försämrade marknadsvillkor och har under alla år sedan dess verkat för att stödja branschen. Vi är en del av Nordic Camping Council, European Federation of Campingsite Organisations and Holiday Park Associations (EFCO&HPA), branschmedlem i Visita och aktiva inom Svensk Turism. Vi fungerar också som remissinstans på nationell nivå med myndigheter och departement.