Våra verksamhetsområden

Vi stödjer våra medlemmars verksamhet genom affärs- och verksamhetsutveckling, nationell och internationell marknadsföring samt strategiskt arbete avseende branschens marknadsvillkor.

Vi hjälper vår bransch och våra medlemmar att utvecklas

SCR Svensk Camping erbjuder sina medlemmar tjänster inom rådgivning kring drift och utveckling, kompetensutveckling och kvalitetssäkring. Vi underlättar nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och i regioner samt tillhandahåller förmånliga avtal och försäkringar. En majoritet av alla medlemmar i SCR Svensk Camping är också klassificerade enligt klassificeringssystemet Svensk Campingstandard.

Vi marknadsför vår bransch och våra medlemmar

SCR Svensk Camping genomför varje år ett stort antal marknadsaktiviteter i Sverige och internationellt. Vi ger till exempel ut katalogen Svensk Camping i tre språkeditioner, driver Camping.se med bokning, inspiration och information, erbjuder och utvecklar Camping Key Europe, medverkar på mässor i hela Europa och står bakom reseprogrammet Gone Camping.

Vi förbättrar marknadsvillkoren för vår bransch och våra medlemmar

SCR Svensk Camping grundades 1967 som ett svar på ett förslag om försämrade marknadsvillkor och har under alla år sedan dess verkat för att stödja branschen. Vi är en del av Nordic Camping Council, European Federation of Campingsite Organisations and Holiday Park Associations (EFCO&HPA), branschmedlem i Visita och aktiva inom Svensk Turism. Vi fungerar också som remissinstans på nationell nivå med myndigheter och departement.