Vd har ordet

Ur SCR Svensk Campings årsredovisning 2016.

Ett halvt sekel att bygga vidare på

Det är ibland lätt att ta saker och ting för givna. Inte minst om man verkar i en bransch som år för år sätter nya rekord. För visst är 2016 ytterligare ett sådant år. Övernattningarna på svenska campingplatser fortsätter att öka och det är milt sagt ett rejält tryck i vår bransch. Siffrorna talar sitt tydliga språk – i år tar vi ytterligare steg i antal gästnätter mot 16 miljonersgränsen. Även husvagns- och husbilsbranschen visar nya imponerande siffror: 23 procent upp i nyregistreringar jämfört med 2015. Men ödmjukhet inför framgång är inte bara klädsamt utan också ett måste för att klarsynt kunna analysera vad som driver utvecklingen idag och vad som är viktigt att bygga vidare på. 

2016 har vi på SCR Svensk Camping arbetat en hel del med att förbereda vårt 50-årsjubileum som firas 2017.  Under detta jobb har vi haft anledning att göra historiska återblickar. Vi har följt trådarna från det moderna SCR Svensk Camping bakåt. Längs vägen har vi mött många av de kreativa och engagerade personer som lagt grunden till vad vi är idag.  

Kraftfullast i Europa

Man kan konstatera att alla tider haft sina specifika utmaningar. När SCR Svensk Camping grundades skedde det som en reaktion på myndighetskrav vilka äventyrade hela näringen. Och redan år två av föreningens levnad introducerades campingkortet som finansiering av verksamheten.  

Ska jag nämna en enskild faktor som varit grundläggande för vår starka ställning så vill jag lyfta fram just campingkortet. Vi har genom denna finansieringsmodell kunnat bygga en stark campingorganisation som trots sin relativa litenhet är Europas kraftfullaste. Campingkortet har också försett oss med en kunddatabas som gett insikter om marknaden som är helt unika. Få andra organisationer inom turismnäringen kan grunda sina marknadsförings- och utvecklingsstrategier på så solid grund. Varken i Sverige eller utomlands.

Vi har dock valt att inte sluta oss och hålla våra kunskaper för oss själva. Ska vi fortsätta växa som näring måste vi samarbeta. Det gäller över såväl landsgränser som över branschgränser. Husbils- och husvagnsbranschen har samma intressen som vi. Campingorganisationer ute i Europa har samma intressen som vi. Nämligen att bygga varumärket camping starkare och gemensamt verka för en fortsatt tillväxt. 

Samråd om framtiden

Under 2016 har vi på hemmaplan arbetat intensivt med en ny verksamhetsplan. Vår bransch är expansiv och lockar till sig starka investerare. Nya konstellationer bildas och digitaliseringen föder möjligheter och utmaningar. Tillsammans med medlemmarna runt om i landet, på ett tiotal regionala träffar, har vi samtalat kring detta. Vi har fångat upp synpunkter och lyssnat på vilka förväntningar som finns. Hur vill vi utvecklas? Vilket stöd behövs för att kunna driva starka och framgångsrika företag? All denna kunskap adderas nu till det stora analysarbete som vi genomfört på europeisk nivå och tillsammans ligger detta till grund för den verksamhetsplan som ska ta oss in i framtiden. Det är med entusiasm, och stor ödmjukhet, vi nu bygger vidare på vår starka 50-åriga branschorganisation. Agerar vi klokt och inleder rätt samarbeten har vi alla möjligheter att ytterligare stärka vår bransch.

Vi ses under 2017.

Lars Isacson, vd SCR Svensk Camping