Inspirator - besöksnäringens företagsspel

Vad är det som gör vissa företag mer framgångsrika än andra? Vad skapar lönsamhet? Vad skapar kundnöjdhet? Om verksamheten verkligen skall fungera får ingen länk i kedjan vara svag. Erbjudandet, marknadsföringen, ekonomin, organisationen och ledarskapet måste fungera optimalt, var för sig och tillsammans.

Som aktör i besöksnäringen har du utmärkta möjligheter att erbjuda bra och intressanta produkter till besökaren. Men att skapa en ekonomiskt hållbar lönsamhet i verksamheten kan vara en utmaning. Det är många och avgörande beslut som ska fattas i en verksamhet och vikten av helhetssynen på hur olika beslut påverkar varandra och ett planerat agerande är avgörande för att lyckas. Dessa frågeställningar ligger till grund för besöksnäringens nya företagsspel Inspirator – ett samarbete mellan SCR Svensk Camping och Turistrådet Västsverige.

Under ledning av en spelledare får du möjlighet att i en verklighetsbaserad affärsmiljö planera och genomföra affärsbeslut och därefter grundligt analysera konsekvenserna av dessa beslut. Fokus i simuleringen ligger på färdigheter inom affärsmannaskap, tolkning av information samt beslutsfattande under osäkerhet. Som deltagare i Inspirator får du i en grupp med 3-4 personer möjlighet att driva ett företag under flera verksamhetsår där du direkt kan se effekterna av de beslut ni fattar. Du kan också jämföra ditt företags resultat med resultaten för de övriga företag som deltar i spelet. Och du har en unik möjlighet att pröva och misslyckas, utan att det kostar.

Tidseffektivt och engagerande

INSPIRATOR skiljer sig mycket från traditionell utbildning. Företagsspelet genomförs koncentrerat under två heldagar tillsammans med miniföreläsningar och handledning. Pedagogiken bygger på ”learning by doing” och tillsammans med ett rikt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare är detta ett effektivt sätt att få nya insikter och kunskaper. Att INSPIRATOR dessutom är roligt och engagerande är ju bara ytterligare en stor fördel.

Information om kommande kurstillfällen hittar du på inspirator.biz

Inspirator riktar sig till dig som har eller behöver ha en helhetssyn över en verksamhet och som vill utveckla din kompetens inom affärsmannaskap.