Vår historik

Att yttre hot kan ena och förena även de starkaste personligheter är en sanning som stämmer väl överens med grundandet av SCR Svensk Camping.

För drygt 55 år sedan bestämde man sig i Strömstad för att bygga Bohusläns första kommunala campingplats. Roger Ivarsson, från den lokala fiskerinäringen, utsågs som ansvarig och skickades på studieresa i Europa tillsammans med Lars-Åke Backlund, då sekreterare i Bohusläns Campingförening.

Hemma i Sverige var avgiftsupptagningen ett stort bekymmer för campingvärdarna. Dag efter dag och timma efter timma gick man runt med väska på magen och tog upp avgift för ett dygn i förskott, av varje gäst. Systemet i Europa visade sig vara smartare, och med inspiration därifrån utvecklade Roger och Lars-Åke en lösning på ett nytt system med campingkort redan i bilen på väg hem till Sverige. Det enda som saknades var en stark organisation som kunde ta tag i genomförandet. Och hjälp att skapa denna organisation kom oväntat från Medicinalstyrelsen.

Medicinalstyrelsen Meddelande 117/-66

Medicinalstyrelsen Meddelande 117/-66 föreslog nya regler som skulle tvinga branschen att placera sina investeringar i till exempel små ”skogar” av duschar, där bara en bråkdel av dem skulle efterfrågas – samtidigt som man skulle få långa köer till toaletterna som enligt förslaget skulle ha tvättställ inne i toalett-utrymmet och därför naturligtvis användas som tvättrum på morgnar och kvällar.

Ett möte mellan Bohusläns Campingförening och Föreningen Sydöstra Sveriges Campingvärdar resulterade dels i en uppvaktning hos Medicinalstyrelsen och dels i ett möte i Göteborg några månader senare för att välja en interimsstyrelse och förbereda skapandet av Sveriges Campingvärdars Riksförbund.

Nästa steg var att snabbt få en stor medlemskår och att ta tillvara alla de fördelar som campingkortsystemet erbjöd. Än en gång var det yttre omständigheter som enade organisationen. Både dåvarande Sveriges idrottsplatsförbund och Campingkommittén var negativt inställda till den nya organisationen – och detta svetsade samman medlemmarna i SCR ytterligare.

Idag tänker, agerar och reagerar vi tillsammans

SCR Svensk Campings uppgift är att utveckla branschen tekniskt, ekonomiskt och juridiskt – och att ständigt arbeta för ökad kunskap och kännedom om camping i Sverige. Vi ansvarar för den övergripande marknadsföringen av campingplatserna i Sverige, tillhandahåller  system och rutiner, ger råd och utbildning, utreder och engagerar oss i kvalitetsfrågor. Allt detta gör vi framgångsrikt tack vare våra medlemmars engagemang och vilja att utveckla både branschen och de egna campingföretagen. Det kan vi tacka Meddelande nr 117/-66 för.