Designstudenter på HDK fick i uppdrag att locka nya målgrupper

Under hösten 2019 genomfördes ett samarbetsprojekt mellan SCR Svensk Camping och Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg. HDK valde camping som tema för sistaårsstudenternas projektarbete. En kort sammanfattning av resultatet av projektet och studenternas designarbete hittar du här nedan.

Det är tredje gången SCR Svensk Camping samarbetar med HDK.
– Det är alltid spännande att samarbeta med utbildningsvärlden och med HDK blir det extra intressant eftersom vi får inspel kring just design, marknadsföring och konsumentkoncept. Studenterna har gjort ett fantastiskt jobb och det finns flera detaljer i deras arbete som jag tror vi kommer att få se dyka upp framöver, säger Martin Juhos, marknads- och försäljningschef på SCR Svensk Camping.

I projektet har identitet och marknad stått i fokus och syftet har varit att locka nya målgrupper som normalt inte brukar välja camping som semesteralternativ.

– Utmaningen har varit att hitta trender och värden som tilltalar dessa målgrupper och sedan visualisera sina idéer, säger Karl-Johan Ekeroth, adjunkt i design på HDK och handledare för projektet tillsammans med Samantha Hookway.

Resultatet av samarbetet

Här nedan presenteras resultatet av de olika projektgruppernas arbete. Beskrivningen av idée och projekt har skrivits av studenterna själva och alla bilder och skisser är producerade av dem. Studenterna i respektive grupp äger alla rättigheter till materialet som visas nedan.

hajk

Camping för erfarna och nybörjare

Hajk är en tjänst för uthyrning och inspiration för både erfarna vildmarkscampare och nybörjare. Projektet fokuserar på tre delar: ett bokningssystem via en app, en guidebok, och förvaringspåsar för att organisera utrustningen.

Vår målgrupp är unga vuxna som saknar körkort och ekonomin som krävs för en husbil eller liknande. För många är det ett hinder att ta sig ut i naturen då det krävs mycket resurser.

Det finns en föreställning om naturupplevelser som skapar en press att visa upp en perfekt vision på sociala medier. Ofta är det marknadsföringen hos friluftsmärken som sprider ideal och förväntningar.

Istället för naturen och upplevelsen, så är det utrustningen och antalet likes som hamnar i fokus. I vår design vill vi sträva efter kravlöshet och ta avstånd från dagens förväntningar kring identitet och naturupplevelse.

Studenter i projektgruppen

Irma Ståhl, Julia Tienvieri, Kim Karlsson, Silje Fridvall och Ariadne Andreasson.

[2kvm]

Offentliga toaletter ska locka folk ut i naturen

Vi valde att ta oss an den offentliga toaletten. Vår målgrupp anser att avsaknaden av en toalett i naturen gör att de avstår från camping. Projektet är en romantisering av den offentliga toaletten, som vi kallar 2kvm (2 kvadratmeter).

Vi riktar oss till personer i åldrarna 25–35 år. De bor i en större stad och ser inte camping som en tilltalande semesterform. Vår kampanj vill locka målgruppen ut i naturen. Kampanjen sprids genom sociala medier genom att folk använder vår hashtag när de besöker toaletterna.

En app ger tillgång till dessa exklusiva toaletter. Dörren låses upp med en personlig QR kod, men kan även öppnas via ett fysiskt kort. Detta bidrar till att toaletterna känns mindre som offentliga utedass och mer som en lyxig upplevelse.

Se mer på vår Instagram @inspe2kvm.

Studenter i projektgruppen

Josefin Karlsson, Emilie Söderlund, Robin Hedman och Klara Ferm.

Bivackera

Enklare camping för friluftsintresserade

Vi vill göra steget att tälta enklare genom att erbjuda plattformar redo att slå upp tält på. Vi vill höja upp tält som alternativ till en mer miljömedveten fordonsfri camping, men hålla det enkelt för att inte ta över naturupplevelsen. Med hjälp av våra plattformar går det nu att campa på platser där det tidigare inte varit möjligt. Vi utgår från ett öppet åldersspann och vår målgrupp definieras utifrån intressen och erfarenheter. Våra plattformar möter människor som upplever sin egen kunskap och erfarenhet för låg för att känna sig trygg att tälta i det fria, men inte tilltalas av dagens campingplatser. På vår camping kan den friluftsintresserade möta campinglivet, och camparen komma närmare friluftslivet.

En modell visualiserar plattformar i ett bergslandskap med ljung. Bergets former och växtligheten har fått spela roll i formgivningen. Modellen kompletteras med alternativ till tält som precis som plattformarna erbjuds att hyras på campingen.

Studenter i projektgruppen

Erik Åstrand, Louise Johansson, Matti Bergh och Paulina Samuelsson.

hoj

Boende med cykeln i centrum

Vi har skapat ett koncept som kretsar kring cykeln och dess potential som alternativt transportmedel inom camping. Dagens ökande klimatmedvetenhet kräver att vi skapar nya lösningar som är tilltalande för allmänheten. Eftersom organiserad camping som den ser ut idag inte tilltalar vår målgrupp ville vi skapa ett helt nytt koncept.

Vi har byggt upp en camping med cykeln som central del, med tillhörande grafisk profil och bokningssystem samlat i en app. Vi skapade en stuga, delvis under mark, för att smälta in i sin omgivning och inte störa landskapet. Stugan är anpassad för 1–4 personer och har ett inbyggt cykelförråd. Den är en uppgradering av ett tält och ger mer skydd och komfort samtidigt som den behåller ett minimalistiskt förhållningssätt.

Vi har placerat ett antal stugor längs Kattegattleden. I den tillhörande appen kan man hyra utrustning och cykel som man plockar upp på det första stället och lämnar på det sista.

Studenter i projektgruppen

Rebecka Wärja, Victor Nilsson, Emmi Eriksson och Linnéa Holmberg.

TÄLT

Tält med nyskapande design

I vårt projekt har vi skapat ett fiktivt företag TÄLT, som tillverkar tält med nyskapande design. Syftet är att locka en ny målgrupp av unga vuxna att intressera sig för camping genom att få dem att identifiera sig med campingkulturen.

Genom att utmana och bemöta de föreställningar och värderingar som finns, har vi skapat en kampanj som visar nya sätt att framställa camping på.

Med tre olika koncept baserade på identitet och estetik vill vi förändra bilden av vad camping kan vara. Vi har inspirerats av estetiken kring varje stil och utformat tälten därefter med färg, form och material.

Eftersom tältet är en väldigt stark representation för camping och den boendeform som ligger närmast vår målgrupp, valde vi att arbeta vidare med den som produkt.

Studenter i projektgruppen

Felicia Iversen, Linnéa Åkerlund, Lotta-Li Alftberg, Maria Helena Norén och Matilda.