Alla nyheter
Publicerad 2018-05-25 | 10.15

Stjärnbetygen på Sveriges campingplatser

Inför säsongen publicerar SCR Svensk Camping årets klassificering av svenska campingplatser. Sveriges campingplatser hade nära 16 miljoner gästnätter under 2017 och många av gästerna låter stjärnorna visa vägen till semesterns upplevelser.

2018 fick Sverige ytterligare en femstjärnig campingplats. Det är Mötesplats Borstahusen i Landskrona som sällar sig till den nu 14 anläggningar starka skaran. Det krävs ett mycket målinriktat arbete för att lyckas få fem stjärnor. Serviceutbudet och anläggningens standard måste hålla yppersta klass. Mötesplats Borstahusen, som är en relativt nybyggd anläggning, kan bland annat erbjuda en restaurang som drivs av en kock belönad med två stjärnor i Guide Michelin.

Totalt finns nu 14 femstjärniga och 82 fyrstjärniga campingplatser i Sverige. SCR Svensk Camping som står bakom klassificeringen konstaterar att Sverige därmed stärker sin position som en av Europas ledande campingdestinationer.

– Vi ser en kontinuerlig uppdatering av campingplatsernas alla olika faciliteter genom renoveringar och nyinvesteringar. De senaste tre åren har drygt 1,5 miljarder kronor investerats i branschen, säger tf vd Peter Jansson på SCR Svensk Camping.

Klassificeringen är en viktig varudeklaration för gästen till att hitta rätt boende och upplevelser. Genom systemet kan gästen enkelt jämföra och värdera olika anläggningar utifrån just de behov de själva eftersöker. Kraven i klassificeringssystemet uppdateras kontinuerligt så att det ska vara aktuellt allt eftersom gästernas behov förändras över tid.

- Förutom att klassificeringssystemet är en tillgång för gästerna så innebär det ett viktigt underlag för att utveckla såväl enskilda campingplatser som branschen som helhet. En fortsatt stark trend i branschen är att det satsas på gästservice, aktiviteter och events, säger tf vd Peter Jansson.

Hela listan med alla klassificerade campingplatser
Mer information om SCR Svensk Campings klassificering av Sveriges campingplatser, inklusive sökbar excelfil, med klassificeringsresultatet hittar du här.

Om klassificeringen

Sedan 1996 genomför SCR Svensk Camping regelbundet en klassificering av sina medlemmar utifrån vad som erbjuds på campingplatsen och vilken standard den håller. Klassificeringen är frivillig och en del av medlemskapet i SCR Svensk Camping. Klassificeringen genomförs löpande vart tredje år på alla deltagande anläggningar. De femstjärniga campingplatserna får besök varje år. Alla medlemmar uppfyller grundläggande standardkrav och etiska regler.

För mer information kontakta gärna

Peter Jansson, tf vd SCR Svensk Camping, peter.jansson@scr.se, 031 355 60 12, 070 347 32 46 eller
Bertil Persson, rådgivare, SCR Svensk Camping, bertil.persson@scr.se, 031 355 60 18, 070 766 62 37

SCR Svensk Camping

SCR Svensk Camping är branschorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare. Vi stödjer våra medlemmars verksamhet genom affärs- och verksamhetsutveckling, nationell och internationell marknadsföring samt strategiskt arbete avseende branschens marknadsvillkor.

Camping är Sveriges största semesterboende. Under semestersäsongen juni-augusti bor nästan hälften av alla övernattande turister i Sverige på en campingplats. Totalt hade branschen cirka 15,7 miljoner gästnätter under 2017.