Alla nyheter
Publicerad 2017-06-27 | 09.40

Starkt bokningsläge inför sommaren 2017

När SCR Svensk Camping presenterar resultatet från sin årliga bokningsundersökning visar det sig att 92 procent av SCR:s medlemmar ser ett ökat eller oförändrat bokningsläge inför sommaren jämfört med 2016.

-Detta är det mest positiva resultat vi någonsin fått på vår undersökning. Det verkar bli en ny rekordsommar för svensk camping och turismnäring, säger Lars Isacson, vd på SCR Svensk Camping.

Det har gått uppåt länge nu för svensk camping. Branschorganisationen SCR Svensk Camping har under en lång följd av år kunnat redovisa nya rekordsiffror. Och mycket talar för att den trenden kommer fortsätta även efter årets högsäsong.

I den årliga undersökning där svenska campingplatser får svara på frågor om bokningsläget inför sommaren uppger 52 procent att de ser en ökning av antalet bokningar. Lägger man till de som ser ett oförändrat bokningsläge jämfört med rekordåret 2016 blir siffran 92 procent.

-Vi kan konstatera att det råder högtryck. Undersökningen tecknar en bild av en bransch som utvecklas i takt med gästernas behov. Tidigare gäster återkommer och nya tillkommer, säger Lars Isacson.

Siffror från tidigare i år visar att branschens investeringsgrad är hög. Enbart de senaste tre åren har 1,5 miljarder kronor återförts in i anläggningarna. Detta har resulterat i standardhöjning som möter nya krav från nya generationer och kategorier campinggäster.

Den grupp som fortsätter att öka mest är husbilsgästerna. 61 procent av respondenterna i medlemsundersökningen tror att dessa kommer stå för den största ökningen. Och siffror från husbilsbranschen understryker denna gästgrupps växande betydelse – enbart förra året ökade antalet nyregistrerade fordon med 32 procent.

Pressbilder och grafik

Bildbank på SCR.se

För mer information

Lars Isacson, vd SCR Svensk Camping, lars.isacson@scr.se, 031-355 60 00, 070-282 32 98

Om SCR Svensk Camping

Camping är Sveriges största semesterboende. Under semestersäsongen juni-augusti bor nästan hälften av alla övernattande turister i Sverige på en campingplats. Totalt hade branschen 15,6 miljoner gästnätter under 2016.
SCR Svensk Camping är branschorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare. Vi stödjer våra medlemmars verksamhet genom affärs- och verksamhetsutveckling, nationell och internationell marknadsföring samt strategiskt arbete avseende branschens marknadsvillkor.