Alla nyheter
Publicerad 2018-09-05 | 10.05

Rekordbeläggning på Sveriges campingplatser

Sveriges campingplatser kan blicka tillbaka på en historiskt bra säsong. I den årliga undersökning som branschorganisationen SCR Svensk Camping genomför bland sina medlemmar uppger 85 procent att de haft bättre eller lika bra beläggning som 2017.

Svensk campingnäring har haft en uppåtgående trend under en lång följd av år. Och inget tyder på att den trenden är på väg att brytas. Årets undersökning bland SCR Svensk Campings medlemmar visar snarare på en ovanligt stor ökning av antalet gästnätter. I siffror betyder det att 85 procent av de campingplatser som deltog i undersökningen uppger att de haft bättre eller lika bra beläggning som 2017 och 34 procent uppger att de ökat med hela 10 procent eller mer.

- Förra året hade Sveriges campingplatser 15,7 miljoner gästnätter. 2018 ser nu ut att bli ytterligare ett rekordår och vi räknar med att nå fler än 16 miljoner gästnätter, säger Peter Jansson, tf vd på SCR Svensk Camping.

Bland de svarande ligger den genomsnittliga ökningen av beläggningen i intervallet 3 - 4,5 procent. Och husbilarna är den boendeform som fortsätter att växa mest.

Tittar man närmare på siffrorna ser man att även de internationella gästerna har ökat. 89 procent av medlemmarna uppger bättre eller lika bra beläggning av internationella gäster som 2017 och 23 procent anger att beläggningen ökat med 10 procent eller mer.

- Vårt långsiktiga arbete med marknadsföring och målsättningen att göra Sverige till Europas bästa campingdestination ger resultat, säger Peter Jansson.

Campingplatsernas kringservice som aktiviteter, restauranger och butiker visar också stora ökningar. 78 procent av medlemmarna uppger ökad försäljning av kringservice och 48 procent uppger att försäljningen ökat med mer än 10 procent.

- De här siffrorna visar att den höga standarden, servicen och aktivitetsutbudet på våra campingplatser fortsätter att locka fler svenska och internationella turister till svenska campingupplevelser varje år, säger Peter Jansson.

Undersökningen omfattar beläggningen till och med vecka 34 och gäller medlemmar i branschorganisationen SCR Svensk Camping.

För mer information kontakta gärna

Peter Jansson, tf vd SCR Svensk Camping, peter.jansson@scr.se, 031 355 60 12, 070 347 32 46 eller
Martin Juhos, marknads- och kommunikationschef, SCR Svensk Camping, martin.juhos@scr.se, 031 355 60 08, 070 398 64 48.

Pressbilder finns på här på SCR.se

SCR Svensk Camping

SCR Svensk Camping är branschorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare. Vi stödjer våra medlemmars verksamhet genom affärs- och verksamhetsutveckling, nationell och internationell marknadsföring samt strategiskt arbete avseende branschens marknadsvillkor.

Camping är Sveriges största semesterboende. Under semestersäsongen juni-augusti bor nästan hälften av alla övernattande turister i Sverige på en campingplats. Totalt hade branschen cirka 15,7 miljoner gästnätter under 2017.