Alla nyheter
Publicerad 2014-12-18 | 11.38

Kneippbyn Resort genomför ett ägarskifte

Familjeföretaget Kneippbyn Resort i Visby genomför nu ett ägarskifte. Snart är tredje generationen på väg in och i den andan har ägarna tagit beslutet att låta familjen Bobbo Werkelin driva verksamheten vidare. Bolaget har fram till idag ägts av Eva Werkelin, Bobbo Werkelin samt pappa Lars Gunnar Werkelin. De senaste 10 åren har Eva varit VD, en post som hon nu lämnar över till Bobbo.

Som ett av Gotlands viktigaste besöksmål står anläggningen inför en spännande och utmanande framtid. Företaget kommer även fortsättningsvis att sätta allt fokus på att förstärka Kneippbyns position på Gotland och i resten av Sverige.

Från den 2 januari har nu de tre delägarna beslutat att ägandet skall övergå till familjen Bobbo Werkelin, med Lars Gunnar som mindre delägare.

- Mitt fokus de senaste åren har varit att bygga varumärket Kneippbyn och Gotland på fastlandet. Jag sitter i en mängd styrelser i nationella branschorganisationer för besöksnäringen där vi driver viktiga nationella frågor för att utveckla och driva näringen framåt. Nu, när jag lämnar över ägandet och VD-posten till Bobbo, kan jag ägna mer tid att arbeta strategiskt för besöksnäringen och ta mig an nya utmaningar, säger Eva Werkelin.

- Vi har samarbetat inom syskonskaran i många år med vår far som mentor och nu skall jag tillsammans med min fru Anja och vår familj, samt våra medarbetare, fortsätta utveckla anläggningen, säger Bobbo Werkelin.

Inför sommaren sker inga stora förändringar, vi fortsätter att förbättra kundens upplevelse, avslutar Bobbo.

För mer information:
VD, Eva Werkelin mobil 0707-666 461
Bobbo Werkelin, mobil 0707-666 462