Alla nyheter
Publicerad 2017-05-02 | 13.25

Fortsatt tillväxt och hög investeringsnivå inom svensk camping

Antalet gästnätter på svenska campingplatser fortsatte att öka under 2016 till 15,6 miljoner. Under sommarmånaderna stod campingboendet för 43 procent av alla kommersiella övernattningar i Sverige, konstaterar branschorganisationen SCR Svensk Camping som presenterar färska campingsiffror.

- Denna kontinuerliga tillväxt ger branschen självförtroende att satsa på investeringar för att utveckla anläggningarna och ytterligare stärka positionen som Sveriges största semesterboende, säger vd Lars Isacson.

2016 års siffror visar att varannan gäst, 50%, från Sveriges prioriterade utlandsmarknader (Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland) väljer att bo på camping i Sverige under juni-augusti. Svenska besökare dominerar fortfarande på landets campingplatser och 77 procent av totalen är på semester i det egna landet.

- Sveriges campinganläggningar håller en hög internationell standard och kan locka med attraktiva aktiviteter och inte minst en unik natur. De senaste åren har SCR Svensk Campings medlemmar utvecklats snabbt och en enkät vi låtit göra bland dem visar på stora satsningar. De tre senaste åren investerades 1,5 miljarder kronor och vi kan konstatera att kapitalet framförallt gått till boendeanläggningar och servicehus. Mycket talar för fortsatt ökade investeringar framöver, där framförallt aktivitetsanläggningar som till exempel poolområden och lekland, kommer att vara prioriterade.

-Vi kan också se ett ökat intresse för kapitalsatsningar från investerare, vilket är ett tydligt tecken på att camping är en framtidsbransch med stor potential, säger Lars Isacson.

Den boendeform som ökar mest hos campingplatserna är husbilen. Under 2016 växte denna grupp med 14 procent. Detta avspeglas i HRF, Husvagns- och husbilsbranschens Riksförbunds statistik som visar nya imponerande siffror: 32 procent upp i nyregistreringar 2016 jämfört med 2015.

Tittar man på vilka delar av landet som har flest gästnätter på camping så toppar Västra Götalands län följt av Kalmar/Öland och Halland. Halland är det län som procentuellt sett har flest gästnätter då 71% av alla kommersiella gästnätter i länet är på en campingplats.

Pressmaterial

Pressbilder

Ladda ner pressbilder på SCR.se

För mer information

Lars Isacson, vd SCR Svensk Camping, 031 355 60 00, 070 282 32 98
Eva Svärd, marknadskommunikatör, SCR Svensk Camping, 031 355 60 05, 070 263 46 24.

Om SCR Svensk Camping

SCR Svensk Camping är branschorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare. Eller rättare sagt, för de som uppfyller våra krav. Vi stödjer våra medlemmars verksamhet genom affärs- och verksamhetsutveckling, nationell och internationell marknadsföring samt strategiskt arbete avseende branschens marknadsvillkor.