Alla nyheter
Publicerad 2020-09-15

Visit Sweden får 20 miljoner till ny svemester-satsning

Visit Sweden (Sveriges marknadsföringsbolag), får ett utökat regeringsuppdrag för att bidra i återstarten av svensk besöks- och turistnäring. Målet är att i linje med sitt befintliga uppdrag, nu även få fler svenskar att fortsätta välja Sverige som resmål.

När pandemin lättat sitt grepp om världen riskerar Sverige fortsatt ett årligt, negativt turistnetto. Många svenskar kommer att fortsätta längta ut i världen och spendera sin semesterkassa utomlands. Visit Sweden kommer nu att bidra till att både svenskar och turister från våra närliggande länder besöker och turistar i Sverige. Förhoppningen är att tillsammans med svensk besöksnäring får fler att upptäcka och många att återvända till Sverige, så att den totala konsumtionen av svenska produkter och tjänster ökar.

- Uppdraget är en oerhört viktig och välkommen satsning från regeringens sida och vi inleder arbetet med åtgärder och insatser för 2021 så snart som möjligt, säger Visit Swedens vd Ewa Lagerqvist. Denna mer generella svemestersatsning kommer mycket väl att komplettera den viktiga marknadsföring som görs av Sveriges olika turistregioner.

Vilka konkreta aktiviteter det kommer att röra sig om är för tidigt att gå in på, men med stor sannolikhet innebär det digitala kommunikationslösningar och förmedling av insikter för att stärka den svenska besöksnäringen på kort och lång sikt.

Samtidigt som svenska målgrupper nu ska bearbetas kommer Visit Sweden på ett kostnadseffektivt sätt även att nå ut till likasinnade målgrupper i Sveriges grannländer.

- Detta gör att Visit Swedens insatser hjälper svenska företag att växa, nå nya marknader samt utveckla sin kompetens och innovationsförmåga och stärker Sveriges konkurrenskraft, avslutar Ewa Lagerqvist.