Alla nyheter
Publicerad 2020-05-14 | 13.56

Europeiska kommissionens vägledning kring turism och transport i Europa

13 maj la Europeiska kommissionen fram ett paket med riktlinjer och rekommendationer för att hjälpa medlemsländerna att gradvis lätta på reserestriktionerna och göra det möjligt för turistföretag att öppna igen efter flera månaders nedstängning, samtidigt som nödvändiga sanitära försiktighetsåtgärder respekteras.

Kommissionens riktlinjer syftar till att ge människor möjlighet att få välbehövlig vila, avkoppling och frisk luft. Så snart hälsoläget tillåter det, bör människor kunna återuppta kontakten med vänner och familj i sitt eget EU-land eller över gränserna med alla de säkerhets- och försiktighetsåtgärder som är nödvändiga.

Paketet syftar också till att hjälpa turistsektorn i EU att återhämta sig från pandemin genom att stödja företag och se till att Europa fortsätter att vara det främsta turistmålet för besökare.

I kommissionens turism- och transportpaket ingår följande:

  • En övergripande strategi för återhämtning under 2020 och framöver.
  • Ett gemensamt tillvägagångssätt för att lyfta på restriktionerna vid EU:s inre gränser på ett gradvist och samordnat sätt.
  • En ram till stöd för ett gradvist återupptagande av transporter, samtidigt som man garanterar passagerarnas och personalens säkerhet.
  • En rekommendation som syftar till att göra resevouchrar till ett attraktivt alternativ till kontantersättning för konsumenterna.
  • Kriterier för ett säkert och gradvist återupptagande av turistverksamheten och för utarbetande av hälsoskyddsprotokoll för etablissemang i besöksnäringen, såsom hotell.

Europeiska kommissionens webbplats kan du läsa mer om kommissionens vägledning om hur vi på ett säkert sätt ska kunna börja resa igen och få fart på turismen i Europa under 2020 och framöver. Där kan du även ladda ner en pdf för utskrift "Turism och transport: Kommissionens vägledning om säkra resor".