Alla nyheter
Publicerad 2021-12-21

Flera nya åtgärder med anledning av coronapandemin

Nya åtgärder vidtas den 23 december när smittspridningen av coronaviruset väntas öka. Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för att bromsa smittspridningen. Bland annat tillåts bara sittande gäster på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs. Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster. Det påverkar till exempel nattklubbar, konserter och teater.

Under hösten har de flesta länderna inom EU drabbats av omfattande ökningar av antalet fall och en alltmer belastad sjukvård. Virusvarianten omikron har fått en omfattande spridning och visat sig mer smittsam än tidigare varianter. I Sverige har antalet covid-19-fall också börjat öka. De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas.

Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer från och med 23 december

 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.
 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.

Folkhälsomyndigheten hemställer även till regeringen att fatta beslut om följande krav:

 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.
 • Krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.

Till grund för smittskyddsåtgärderna ovan ligger smittspridningens utveckling, belastningen på hälso- och sjukvården och Folkhälsomyndighetens framtagna scenarier. Liksom vid tidigare scenarier för smittspridning finns en osäkerhet kring utvecklingen. Smittspridningen påverkas bland annat av den fortsatta vaccinationsgraden, hur smittsam den nya virusvarianten omikron visar sig vara och hur väl vaccinen skyddar mot den, samt hur kontaktintensiteten i befolkningen utvecklas.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se