Alla nyheter
Publicerad 2019-05-28 | 14.36

Lyckat samarbete ger tryggare semester

SCR Svensk Camping och Polisen har arbetat tillsammans under många år genom olika kampanjer för att minska brott mot framförallt husbilar på våra vägar. För drygt 2 år sedan utökades detta arbete då ett projekt startades tillsammans med Trafikverket och Kronofogden, med inriktning på E6.

Projektets samordningsmöten hålls två gånger per år varav det senaste hölls nu i maj. Sammankallande för mötena är SCR Svensk Camping. Från Polisen deltar representanter från Halland, Fyrbodal samt NOA (Nationella Operativa Avdelningen). Även Gränspolisen är med i projektet.

En av delarna i projektet är att man gemensamt har arbetat för ökad tillsyn, belysning och öppna miljöer vilket ska göra att alla trafikanter kan ta raster på ett säkert sätt. Och resultatet av projektet har varit mycket lyckat. Bland annat har antalet brott mot turister längs E6 minskat kraftigt. Under 2018 spreds därför arbetet längs fler vägar i Sverige och arbetssättet har för Polisen nu blivit en del av deras ordinarie verksamhet.

I år har projektet utvidgats ytterligare genom att Polisen i Skåne har anslutit och ett samarbete med Öresundsbron har inletts.

Läs mer om projektet

I dessa tre artiklar från vår branschtidning SVEA kan du läsa mer om projektet.
Han har full koll på rastplatser längs E6, artikel i SVEA nr 2 2018
Framgångsrik satsning sprids i landet, artikel i SVEA nr 1 2018
Lyckad insats mot brott på rastplatser, artikel i SVEA nr 4 2017

Informationsfolder till husbilsägare

Som en del i projektet har Polisen tagit fram en informationsfolder till husbilsägare om risken för stölder på rastplatser, och hur de kan skydda sig, till exempel genom att välja att övernatta på en campingplats istället. Foldern finns på tre språk och går att ladda ner nedan.

Ladda ner filer

Filtyp Namn Förhandsvisa Ladda ner
pdf Äventyret kan börja - folder på svenska, för tryck Visa 2,76 MB
pdf Äventyret kan börja - folder på engelska, för tryck Visa 2,76 MB
pdf Äventyret kan börja - folder på tyska, för tryck Visa 2,91 MB