Branschmedlemskap i Visita ingår

Som medlem i SCR Svensk Camping får du automatiskt ett kostnadsfritt branschmedlemskap i Visita som är branschorganisationen för hela Sveriges besöksnäring. Branschmedlemskapet i Visita ger dig tillgång till utbildning via Visitaakademin, statistik, rapporter och analyser samt ekonomiska rabatter och förmåner.

I medlemskapet ingår en rad fördelaktiga rabatter och förmåner, som exempelvis kortinlösen, mobila betalningar, kostnadsfri resegaranti med mera. Visita har också tecknat avtal med Spotify som innebär att du som medlem kan använda hela Spotifys utbud på din anläggning, till ett oslagbart pris. 

Du har också möjlighet att teckna ett fullvärdigt medlemskap i Visita. Då får du dessutom full uppbackning i arbetsrätt och andra arbetsgivarfrågor.

Rabatter och förmåner som ingår i ditt medlemskap i Visita

  • Bank- och kreditkortsinlösen: från 65 öre/transaktion
  • Mobila betalningar: 50 öre/transaktion
  • Spotify Business 299 kr/mån
  • Kostnadsfri resegarati
  • Visita Försäkringen
  • Visita Privatvård
  • Tidningen Besöksliv

Läs mer på www.visita.se.

Medlem berättar - Malmköpings Bad & Camping

Medlemskapet i Visita är en extra trygghet för våra medlemmar. Via Visita kan du bland annat få juridisk experthjälp.

Carola Rydberg, Malmköpings Bad & Camping, vilken nytta har du haft avditt medlemskap i Visita?

– Man stöter emellanåt på situationer som är svåra att hantera utan juridisk experthjälp. Det är en stor trygghet att då kunna kontakta Visita. Jag har flera
gånger rådfrågat dem om personalfrågor, till exempel MBL-ärenden.

Vilka andra fördelar ser du med Visita?

– Man får kontinuerlig information om lagändringar och hur de påverkar vår
bransch. Detta kan vara svårt att hålla sig uppdaterad om när man jobbar
intensivt med sin egen verksamhet. Jag har också nyttjat möjligheten att delta i kurser och utbildningar. Utmärkta tillfällen att nätverka med andra från branschen.