Bättre marknadsvillkor SCR Svensk Camping

Vi förbättrar dina marknadsvillkor

Campingboendet är avgörande för framgångsrika destinationer och oerhört viktigt för den svenska besöksnäringen som helhet. Mer än 45 procent av alla gästnätter under perioden juni-augusti tillbringas på campingplatser. En av våra strategiska och långsiktiga uppgifter är därför att få beslutsfattare, såsom politiker och myndigheter, att bättre förstå detta och skapa möjligheter för tillväxt.

Vår målsättning är egentligen en självklarhet: Närhelst turism diskuteras ska campingnäringen vara en självklar part i samtalet. Vi arbetar på många plan för att bredda kunskapen om branschen och vi finns alltid på plats när våra medlemmar behöver oss. Arbetet omfattar:

  • Stöjda medlemmar i samtal med regionala och nationella myndigheter
  • Remissinstans för nationella myndigheter
  • Politiska beslut och standards i såväl Sverige som EU
  • Branschinformation till media och beslutsfattare
  • Banschtidningen SVEA fyra gånger om året
  • Samarbeten och dialog mellan näringen, myndigheter och kommuner
  • Proaktiv och reaktiv hinderröjning utifrån prioriterade områden för tillväxt
  • Utvecklingsprojekt för att skapa nya affärsmöjligheter

För att få mer kraft i vårt arbete för bättre marknadsvillkor samverkar vi i många frågor med Visita, Svenska Skidanläggningar och vår europeiska branschorganisation EFCO&HPA.