Bättre marknadsvillkor SCR Svensk Camping

Vi arbetar för att förbättra dina marknadsvillkor

En av våra strategiska och långsiktiga uppgifter är att få beslutsfattare, såsom politiker och myndigheter, att bättre förstå hur viktigt campingboendet är för destinationerna.

Vi arbetar även för att skapa bättre möjligheter för tillväxt för campingföretagarna. För att få mer kraft i vårt arbete, samverkar vi i många frågor med Visita och våra europeiska branschorganisationer EFCO & HPA.

Arbetet med marknadsvillkor omfattar:

  • En gemensam röst och remissinstans för nationella myndigheter.
  • Lobbyarbete i prioriterade marknadsvillkorfrågor på central nivå.
  • Möjlighet till rådgivning i avtalsfrågor.
  • Möjlighet till stöd i samtal med myndigheter.

Medlem berättar - Tingsryds Resort

Rådgivning och stöd till medlemmar i deras kontakt med myndigheter är en viktig del i SCR Svensk Campings arbete.

Jan-Olof Colléen, Tingsryds Resort, på vilket sätt har du haft nytta av SCR Svensk Camping?

– Vi har många gånger stångat pannan blodig mot en stelbent byråkrati. Framför allt när det gällt bygglovsfrågor. Det är nästan omöjligt som enskild företagare att föra en konstruktiv dialog med plan- och miljöavdelningar. SCR Svensk Camping har då varit till stor hjälp. De har specialkompetens i dessa frågor och kan samtala med myndigheterna på deras språk. De har hjälpt mig att komma vidare flera gånger. Det kan vara oerhört frustrerande att fastna i byråkratin och vänta i åratal på besked.

Något aktuellt exempel?

- Ja, just nu håller vi på med ett större projekt där vi vill köpa mer mark för att bygga stugor och campingtomter. Då är SCR svensk Camping ett viktigt bollplank. Medlemskapet är helt klart värt pengarna - man får tillbaka dem flera gånger om.