Branschinitiativ - projekt och tjänster som gagnar dig och din verksamhet

Som medlem i SCR Svensk Camping får du stöd i ditt företagande. Våra branschinitiativ innebär att vi förhandlar fram tjänster, driver projekt och tar fram hjälpmedel som gagnar dig som campingföretagare.

Vi har till exempel förhandlat fram en helt unik försäkring som är skräddarsydd för campingbranschen – ingen annanstans hittar du en lika heltäckande försäkring, ett medlemsavtal med LFR, rabatterad rådgivning hos jurister och en SCR-el-pool hos Bixia. Vi har tagit fram checklistor och system för drift och utveckling av din campingplats, bland annat genom klassificeringssystemet Svensk Campingstandard och checklistan för campingföretagare på Verksamt.se.

SCR Svensk Camping driver projekt som gynnar branschen och samarbetar med flera olika myndigheter i aktuella branschfrågor, till exempel Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket och Tillväxtverket. När Konsumentverket meddelade att distanslagen även skulle gälla campingtomter förde SCR Svensk Camping en dialog med dem kring detta, vilket resulterade i att campingtomter sedan exkluderades. Andra exempel är SCR Svensk Campings coronaguide med råd och riktlinjer för campingplatser som granskades av Folkhälsomyndigheten samt vår branschöverenskommelse tillsammans med Konsumentverket gällande säsongsavtal, ordningsregler och bokningsvillkor.

SCR Svensk Camping är remissinstans för regering och myndigheter vid frågor som påverkar branschen. En stark röst för politiska beslut som kan påverka din framtid. Vi gör också ett aktivt påverkansarbete tillsammans med andra branschaktörer i aktuella frågor och projekt som till exempel Husbilskampen och Husbilsdestination Sverige. SCR Svensk Camping samverkar även med andra campingorganisationer på europeisk och nordisk nivå, som till exempel EFCO&HPA, Nordiskt Campingråd och ANWB.

Bli medlem i SCR Svensk Camping

Fyll i vår medlemsansökan så kontaktar vi dig.

Medlem berättar - Tingsryds Resort

Rådgivning och stöd till medlemmar i deras kontakt med myndigheter är en viktig del i SCR Svensk Campings arbete.

Jan-Olof Colléen, Tingsryds Resort, på vilket sätt har du haft nytta av SCR Svensk Camping?

– Vi har många gånger stångat pannan blodig mot en stelbent byråkrati. Framför allt när det gällt bygglovsfrågor. Det är nästan omöjligt som enskild företagare att föra en konstruktiv dialog med plan- och miljöavdelningar. SCR Svensk Camping har då varit till stor hjälp. De har specialkompetens i dessa frågor och kan samtala med myndigheterna på deras språk. De har hjälpt mig att komma vidare flera gånger. Det kan vara oerhört frustrerande att fastna i byråkratin och vänta i åratal på besked.

Något aktuellt exempel?

- Ja, just nu håller vi på med ett större projekt där vi vill köpa mer mark för att bygga stugor och campingtomter. Då är SCR svensk Camping ett viktigt bollplank. Medlemskapet är helt klart värt pengarna - man får tillbaka dem flera gånger om.