Vi stöttar dig i din verksamhetsutveckling

Vi på SCR Svensk Camping vet att du som campingföretagare ibland behöver stöd och någon att bolla idéer med. Gör det gärna med oss! Våra rådgivare har lång yrkeserfarenhet, antingen inom branschen eller inom det specialistområde de verkar.

Vi stödjer våra medlemmar genom:

  • Möjlighet till rådgivning inom drift och verksamhetsutveckling som till exempel starta och driva camping, fysisk planering av campingplats och gästfrågor.
  • Möjlighet att klassificera campingplatsen, som ger dig en bra varudeklaration till gäst och ett gediget underlag för utveckling av din verksamhet.
  • Möjlighet att teckna en förmånlig campingplatsförsäkring med ett grundskydd som skyddar både dig själv, dina gäster och er egendom.
  • Branschnyckeltal och omvärldsbevakning

Drifts- och verksamhetsrådgivning

Vår erfarenhet säger oss att det är viktigt att finnas nära våra medlemmar. I frågor som rör den dagliga driften av din anläggning kan du kontakta oss. Och i mer komplicerade frågeställningar som till exempel aktuell lagstiftning, avtal, fastighetsfrågor, planfrågor, miljöfrågor, fastighetstaxering och klassificeringsfrågor finns det specialistkompetens att tillgå. Självklart kan vi inte allt själva utan har ett brett nätverk av experter till ditt förfogande.

Klassificering

Vår roll är att stödja våra medlemmars utveckling. Klassificeringssystemet Svensk Campingstandard ger underlag och råd för utveckling av verksamheten genom en professionell bedömning av campingplatsens utbud och standard. Det är en värdemätare med möjlighet att jämföra sig med andra campingplatser. Och inte minst, ett verktyg för att positionera sig på marknaden och attrahera rätt kunder. Samtidigt vill vi ge gästen ett verktyg för att hitta rätt boende och upplevelser, få mer värde för pengarna och göra dem nöjda, både idag och imorgon. Vi tror nämligen att det i all verksamhet handlar om att sätta rätt förväntningar och att sedan infria dessa förväntningar.

Klassificeringen är förbehållet branschanslutna campingplatser men är inte obligatoriskt. Oavsett resultat så uppfyller alla branschanslutna campingplatser vissa grundkrav gällande till exempel säkerhet och affärsetik.

Nätverkande och kompetensutveckling

Ett framgångsrikt företag behöver hela tiden hålla koll på vad som händer i den egna branschen och vara öppen för ny kunskap. Tillsammans skapar våra medlemmar ett unikt nätverk för erfarenhetsutbyte och möjligheter att etablera nya kontakter och affärssamarbeten. Erfarenhetsutbytet sker på flera plan, till exempel vid regionala träffar och årsmöten. Kunskap och utveckling är viktiga nycklar till ett framgångsrikt företagande. Genom samarbetet med Visita och VisitaAkademin kan vi erbjuda dig ett brett utbud av utbildningar.

Specialanpassade avtal som sänker kostnader och minskar risker

Som medlem i SCR Svensk Camping har du  tillgång till en mycket konkurrenskraftig campingplatsförsäkring som är anpassad efter din verksamhet. I vårt nätverk av branschleverantörer, SCR Associerad Partner, hittar du leverantörer och fördelaktiga avtal för många av ditt företags behov.

Medlem berättar - Nordic Camping & Resort

Klassificeringen är en värdemätare som ger gästerna möjlighet att jämföra campingplatser. Och inte minst är det ett verktyg för att positionera anläggningarna på marknaden och attrahera rätt gäster.

Mikael Wåhlund, Nordic Camping & Resort, är ert medlemskap i SCR Svensk Camping viktig för er?

– Mycket. För oss handlar det framförallt om en kvalitetssäkring ut mot gästerna. SCR Svensk Camping har vissa grundkrav som måste uppfyllas för att överhuvudtaget få vara med - gällande till exempel säkerhet. Sedan besiktigas anläggningarna och klassificeras - det är ett viktigt marknadsföringsverktyg för oss.

På vilket sätt?

– Anläggningar som har fyra stjärnor kan sinsemellan ha stora skillnader i utbud. Vissa nischar sig till exempel mot barnfamiljer och andra mot lite äldre husbilsgäster. Med hjälp av stapelsystemet kan vi kommunicera detta mot gästerna. Här är klassificeringssystemet otroligt bra. Vi vet att våra gäster både använder och uppskattar detta system.

Ladda ner filer

Filtyp Namn Förhandsvisa Ladda ner
pdf Klassificeringssystemet Visa 1,46 MB