Vi hjälper dig att utveckla din verksamhet

Ibland kan man som campingföretagare behöva någon att bolla idéer med och få goda råd av. SCR Svensk Camping har arbetat med campingnäringen sedan 1967 och vi har flera erfarna experter bland våra medarbetare.

Som medlem är det bara att lyfta luren och ringa oss om det är något du funderar över. Vad det än gäller. Våra rådgivare har gedigen kunskap om det mesta som har med campingföretagande att göra. Vi stödjer våra medlemmar genom:

  • Drifts- och verksamhetsrådgivning
  • Kvalitetsutveckling och klassificering
  • Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
  • Campingplatsförsäkring och andra avtal som sänker kostnader

Drifts- och verksamhetsrådgivning

Vår erfarenhet säger oss att det är viktigt att finnas nära våra medlemmar. Därför gör vi varje år drygt 300 besök hos våra medlemmar. I frågor som rör den dagliga driften av din anläggning kan du alltid kontakta oss och du har dessutom en regional rådgivare. Och i mer komplicerade frågeställningar som till exempel aktuell lagstiftning, avtal, fastighetsfrågor, planfrågor, miljöfrågor, fastighetstaxering och klassificeringsfrågor finns det specialistkompetens att tillgå. Självklart kan vi inte allt själva utan har ett brett nätverk av experter till ditt förfogande.

Branschmedlemskap i Visita är inkluderat

Som medlem i SCR Svensk Camping får du automatiskt ett kostnadsfritt branschmedlemskap i Visita som är branschorganisationen för hela Sveriges besöksnäring. Genom medlemskapet får du tillgång till alla deras medlemsförmåner som till exempel juridisk expertis, förmånligt kortinlösenavtal, resegaranti med mera. Du kan också teckna ett förmånligt fullvärdigt medlemskap i Visita där även arbetsgivardelen ingår.

Kvalitetsutveckling och klassificering

Vår roll är att stödja våra medlemmars utveckling. Klassificeringssystemet Svensk Campingstandard ger underlag och råd för utveckling av verksamheten genom en professionell bedömning av campingplatsens utbud och standard. Det är en värdemätare med möjlighet att jämföra sig med andra campingplatser. Och inte minst, ett verktyg för att positionera sig på marknaden och attrahera rätt kunder. Samtidigt vill vi ge gästen ett verktyg för att hitta rätt boende och upplevelser, få mer värde för pengarna och göra dem nöjda, både idag och imorgon. Vi tror nämligen att det i all verksamhet handlar om att sätta rätt förväntningar och att sedan infria dessa förväntningar.

Klassificeringen är förbehållet branschanslutna campingplatser men är inte obligatoriskt. Oavsett resultat så uppfyller alla branschanslutna campingplatser vissa grundkrav gällande till exempel säkerhet och affärsetik.

Nätverkande och kompetensutveckling

Ett framgångsrikt företag behöver hela tiden hålla koll på vad som händer i den egna branschen och vara öppen för ny kunskap. Tillsammans skapar våra medlemmar ett unikt nätverk för erfarenhetsutbyte och möjligheter att etablera nya kontakter och affärssamarbeten. Erfarenhetsutbytet sker på flera plan, till exempel vid regionala träffar, årsmöten, utbildningar och vid ERFA-träffar. Kunskap och utveckling är viktiga nycklar till ett framgångsrikt företagande. Som medlem i SCR Svensk Camping får du även tillgång till ett komplett utbildningsprogram och subventionerade personalutbildningar inom service, försäljning, säkerhet och ledarskap. Genom samarbetet med Visita och VisitaAkademin kan vi erbjuda dig ett brett utbud av utbildningar.

Specialanpassade avtal som sänker kostnader och minskar risker

Som medlem i SCR Svensk Camping har du  tillgång till en mycket konkurrenskraftig campingplatsförsäkring som är anpassad efter din verksamhet. I vårt nätverk av branschleverantörer, SCR Associerad Partner, hittar du leverantörer och fördelaktiga avtal för många av ditt företags behov.