Det här kostar medlemskapet

Campingsverige består av både stora och små företag - med många olika inriktningar och ambitioner. Vi tror att mångfalden är en stor styrka i Sveriges dragningskraft som turistdestination och dessutom en källa till inspiration för oss som arbetar i den här branschen. Därför är det viktigt att alla ska ha ekonomisk möjlighet att vara med i SCR Svensk Camping. Oavsett storlek på campingplats.

Våra medlemsavgifter

SCR Svensk Camping är en ekonomisk förening där du som medlem betalar en andel på 6 000 kronor vid inträdet. Denna insats får du tillbaka vid eventuellt utträde. Varje år betalas en serviceavgift som ger dig fri tillgång till SCR Svensk Campings utbud av bastjänster. Serviceavgiften baseras på campingplatsens storlek.

Boendeenheter

Serviceavgift

20 - 49 4 000 kronor
50 - 199 6 500 kronor
200 - 399 9 000 kronor
400 - 12 000 kronor

Alla priser är exklusive moms.

Camping Key Europe är nyckeln till ditt medlemskap

SCR Svensk Camping är en del av Camping Key Alliance och kundkortet Camping Key Europe. Medlemskapet innebär att du säljer två Camping Key Europe per rörlig boendeenhet och ett per säsongstomt. När försäljningskvoten är uppnådd får du en provision på merförsäljningen. Tack vare att vi tillsammans säljer detta kort kan vi hålla ner medlemsavgifterna.