Information med anledning av coronaviruset covid-19

Coronaviruset covid-19 har drabbat samhället hårt genom personliga tragedier, förändrade förutsättningar och svåra utmaningar för många företag. Inom vissa sektorer är effekterna av coronakrisen oerhört dramatiska. För Sveriges och världens besöksnäring är det den största krisen någonsin. Läget har varit och är fortfarande utmanande och komplicerat för hela Turistsverige.

SCR Svensk Camping bevakar självklart utvecklingen av situationen kring covid-19 och följer de instruktioner och rekommendationer vi får från ansvariga myndigheter. Branschens högsta prioritet är gästernas och personalens säkerhet. Vi har också en löpande dialog med myndigheter, andra branschorganisationer och expertis.

Branschen arbetar efter granskade riktlinjer

Alla campingplatser som är medlemmar i SCR Svensk Camping finns samlade på Camping.se, dessa har alla tagit del av den guide med riktlinjer som SCR Svensk Camping har tagit fram för campingplatsdrift under pandemin. Underlaget har granskats av den svenska Folkhälsomyndigheten och används nu av den svenska besöknäringens branschorganisation Visita, i kampanjen Safe to Visit. Guiden med råd och riktlinjer går att ladda ner nedan.

Campingplatserna har öppet

De allra flesta av Sveriges campingplatser har haft öppet både under 2020 och 2021. Faktorer som att gästen har kontroll över sitt eget boende, oftast åker i egen bil och att vistelsen till stor del sker utomhus innebär att camping är ett semesterboende som fungerar väl under nuvarande situation. För att säkerställa en trygg miljö för både gäster och personal har SCR Svensk Camping:s medlemsföretag vidtagit ett flertal åtgärder i egen regi och följer självklart myndigheternas rekommendationer.

Information till gäster

Särskild information för dig som gäst »

Information till campingplatser

Särskild information för dig som är medlemsföretag »

Hur arbetar branschen för att du ska känna dig trygg?

Reser du med husvagn eller husbil är en stor fördel att du har möjlighet att kontrollera ditt eget boende och din närmiljö. För att säkerställa en trygg miljö för både gäster och personal har våra medlemmar förstärkt sina städrutiner och anpassat anläggningarna efter den nya situationen.

Kontakta din campingplats direkt för att få mer information om deras åtgärder. Du hittar alla kontaktuppgifter på Camping.se.

Här hittar du några exempel på hur campingplatser jobbar med att öka din trygghet med anledning av coronaviruset covid-19. Mer information hittar du på campingplatsernas egna hemsidor.

Ladda ner filer

Filtyp Namn Förhandsvisa Ladda ner
pdf SCR Svensk Camping - Råd för att motverka spridning av coronaviruset covid-19 på campingplats Visa 1,43 MB