Inspirator - besöksnäringens företagsspel

Vad är det som gör vissa företag mer framgångsrika än andra? Vad skapar lönsamhet? Vad skapar kundnöjdhet? Om verksamheten verkligen skall fungera får ingen länk i kedjan vara svag. Erbjudandet, marknadsföringen, ekonomin, organisationen och ledarskapet måste fungera optimalt, var för sig och tillsammans.

Som aktör i besöksnäringen har du utmärkta möjligheter att erbjuda bra och intressanta produkter till besökaren. Men att skapa en ekonomiskt hållbar lönsamhet i verksamheten kan vara en utmaning. Det är många och avgörande beslut som ska fattas i en verksamhet och vikten av helhetssynen på hur olika beslut påverkar varandra och ett planerat agerande är avgörande för att lyckas. Dessa frågeställningar ligger till grund för besöksnäringens nya företagsspel Inspirator – ett samarbete mellan SCR Svensk Camping och Turistrådet Västsverige.

Under ledning av en spelledare får du möjlighet att i en verklighetsbaserad affärsmiljö planera och genomföra affärsbeslut och därefter grundligt analysera konsekvenserna av dessa beslut. Fokus i simuleringen ligger på färdigheter inom affärsmannaskap, tolkning av information samt beslutsfattande under osäkerhet. Som deltagare i Inspirator får du i en grupp med 3-4 personer möjlighet att driva ett företag under flera verksamhetsår där du direkt kan se effekterna av de beslut ni fattar. Du kan också jämföra ditt företags resultat med resultaten för de övriga företag som deltar i spelet. Och du har en unik möjlighet att pröva och misslyckas, utan att det kostar.

Tidseffektivt och engagerande

INSPIRATOR skiljer sig mycket från traditionell utbildning. Företagsspelet genomförs koncentrerat under två heldagar tillsammans med miniföreläsningar och handledning. Pedagogiken bygger på ”learning by doing” och tillsammans med ett rikt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare är detta ett effektivt sätt att få nya insikter och kunskaper. Att INSPIRATOR dessutom är roligt och engagerande är ju bara ytterligare en stor fördel.

Missa inte tillfället, anmäl dig nu

SCR Svensk Camping och Turistrådet Västsverige erbjuder dig nu möjligheten att delta till ett mycket förmånligt pris. Utöver själva företagsspelet med miniföreläsningar och individuell handledning ingår lunch och fika. Nästa tillfälle blir i Uddevalla den 6-7 november (anmälan är nu stängd för detta tillfälle) och tillfället därefter är planerat till Göteborg 27-28 februari.

Det finns nu även ett tillfälle i Eskilstuna den 4-5 december att anmäla sig till, ett tillfälle där Camping Mälardalen- Gotland är medarrangör.

Deltagarantalet är begränsat så anmäl dig redan nu om du är intresserad. Varmt välkommen!

Anmälan

Här anmäler du dig till 4-5 december i Eskilstuna

Här anmäler du dig till den 27-28 februari i Göteborg

Inspirator riktar sig till dig som har eller behöver ha en helhetssyn över en verksamhet och som vill utveckla din kompetens inom affärsmannaskap.

Ladda ner filer

Filtyp Namn Förhandsvisa Ladda ner
pdf Inbjudan_inspirator_0323.pdf Visa 0,21 MB