Om SCR Svensk Camping

SCR Svensk Camping är bransch- och marknadsorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare.


Sedan 1967 marknadsför vi svensk camping i Sverige och utomlands, samt erbjuder våra medlemmar rådgivning och utbildning. Tillsammans arbetar vi för att svensk camping ska vara en upplevelse som präglas av valfrihet, mångfald och naturrikedom.


SCR Svensk Campings mission
Vi marknadsför och utvecklar våra medlemmar, informerar omvärlden och lockar gäster – för att göra Sverige till Europas bästa campingland.