Fakta om Svensk turism

Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turistnäringsfrämjande och ansvarar för den sammanställda turismstatistiken i Sverige.


Fakta turism i Sverige 2010
I löpande priser har svensk/inhemsk turistkonsumtion i Sverige ökat med nästan 53 procent sedan 2000. Turismens exportvärde har under motsvarande period ökat med nästan 115 procent.

Ladda ner Fakta om Svensk Turism och Turismnäring 2010 från Tillväxtverket 

Läs mer om turismnäringen på Tillvaxtverket.se